NOTA VOORWAARDEN EN INRICHTINGSEISEN FIETSSTRATEN

Versie 14 juni 2018

De Fietsersbond Amsterdam heeft lang gewacht op de uitkomsten van het landelijke CROW-onderzoek naar fietsstraten wat betreft de relatie met motorvoertuigintensiteiten. Eind 2017 is duidelijk geworden dat er geen duidelijke conclusies uit dat onderzoek komen.
In een paper van DTV-consultants komt alleen naar voren wat de maximale auto-intensiteit per uurmag zijn om bij verschillende rijbaanbreedtes een bepaald rapportcijfer van fietsers te krijgen.

In de huidige Amsterdamse richtlijnen voor fietsstraten volgens de CVC-Leidraad is 2.500 mvt/etmaalde bovengrens voor de auto-intensiteit op een fietsstraat. Dat komt grofweg overeen met 250motorvoertuigen in het drukste uur. Uit de grafiek in het DTV-paper blijkt dat:

  • bij een intensiteit van 250 mvt/uur de rijbaanbreedte minimaal 6,5 meter moet bedragen om
  • een rapportcijfer 7 te kunnen scoren;
  • het bij een intensiteit van 250 mvt/uur onmogelijk is om een rapportcijfer 7,5 te scoren.

De Fietsersbond vindt het zeer onbevredigend dat hierbij zowel in de CVC-leidraad als in de CROW-stukken geen onderscheid wordt gemaakt tussen fietsstraten met eenrichtingverkeer voor auto’s, want het is duidelijk dat dat veel verschil maakt.

Vooralsnog gaat de Fietsersbond ervan uit dat bij eenrichtingverkeer voor auto’s 2500motorvoertuigen per etmaal de absolute bovengrens moet blijven in de CVC-richtlijnen, maar dat2000 motorvoertuigen per etmaal het wenselijke maximum is. Voor tweerichtingstraten zullen veellagere intensiteiten gehanteerd moeten worden.Wat betreft de benodigde breedte voor fietsduo’s heeft de Fietsersbond een test gedaan op defietsstraat Sarphatistraat waaruit blijkt dat inhalen van fietsduo’s door personenauto’s daar wel kan,maar dat net iets meer ruimte nodig is om zich daarbij comfortabel te voelen.
Dit leidt tot de conclusie dat 4.00 m de minimumbreedte is voor een eenrichting fietsstraat, exclusiefrabatstrook/schampstrook.

Vorig artikel
Volgend artikel

Lees ook

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun...

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te...