Doet de gemeente wel genoeg aan verkeersveiligheid?

De gemeente vindt van wel als je afgaat op hun Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid, 30 km, voetgangers en Fiets 2024. Volgens dat plan wordt er hard gewerkt aan schoolomgevingen, parkeren voor fietsers met een beperking, de 2e Fietsring en nieuwe fietsverbindingen. Maar tegelijk stelt de gemeente vast dat er 4x zoveel verkeersongevallen plaats vinden in de stad als eerder gedacht en dat meer dan de helft van de slachtoffers op de fiets zat. Ook al vermoedden we dat al, het blijft schokkend. In het plan staat dat er 2,5 á 3 miljoen euro extra nodig om is alle maatregelen die in het uitvoeringsplan staan uit te kunnen voeren. Daarom hebben we de raadsleden op het hart gebonden bij de voorjaarsnota 3 miljoen euro extra aan te vragen voor de uitvoering van alle benodigde maatregelen.

Duurzaam veilig

Al eerder hebben wij ons in onze reactie op het concept van de geactualiseerde Puccinimethode om dezelfde reden beperkt tot de verkeersveiligheid van fietsers. We zijn daarbij uitgegaan van het programma Duurzaam Veilig dat sinds 1998 door de SWOVSWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in opdracht van de landelijke overheid is ontwikkeld en geïmplementeerd. Met groot succes: niet alleen is daardoor de verkeersonveiligheid in Nederland sterk afgenomen, ook wereldwijd wordt dit programma overgenomen.

Eenzijdige fietsongevallen

Helaas neemt de laatste jaren de verkeersonveiligheid weer toe, met name waar het gaat om eenzijdige fietsongevallen. Een trend die Amsterdam probeert te keren. Het SWOV pleit in dat kader al jaren voor een vergevingsgezinde infrastructuur, zich baserend op empirisch onderzoek (ook in opdracht van of in samenwerking met Amsterdam uitgevoerd). Samengevat is het recept: richt de verkeersruimte van fietsers zo in dat zij zich tenminste niet onnodig aan die inrichting zelf kunnen bezeren (of erger). Denk aan paaltjes, hoge haakse stoepranden en andere vermijdbare oneffenheden.

Haakse stoepbanden, te diepe putdeksels: geen vergevingsgezind fietspad Nieuwezijds (net aangelegd)

Herijking Puccinimethode

Al jaren pleiten we er in dit kader voor dat de Puccinimethode langs de maatstaf van deze SWOV-aanpak wordt geijkt, om de vergevingsgezindheid van de Amsterdamse fietsinfra te verhogen. De Puccicommissie heeft zich daar altijd tegen verzet. Nu, in de geactualiseerde Puccinimethode gaat de commissie nog een stap verder: zelfs de verwijzingen naar Duurzaam Veilig die in de oude versie staan, zijn eruit verwijderd. Naar men zegt omdat het slechts zou gaan om een visie dan wel “filosofie” (hun aanhalingstekens), kennelijk iets dat men zonder bewijslast naast zich neer kan leggen. Ook zijn onze verbeteringsvoorstellen genegeerd of afgewezen op grond van een zgn. belangenafweging. Ironisch genoeg is alleen onze correctie van een foutief foto-onderschrift overgenomen.

Daarom hebben we de gemeenteraad verzocht in te grijpen en de mensen achter Puccini te dwingen om hun methode te (laten) toetsen aan Duurzaam Veilig. Anders is het oprechte voornemen van de gemeente om de toename van (eenzijdige) fietsongevallen tegen te gaan, kansloos en onbegonnen werk. En daar is geen extra geld voor nodig.

Lees ook

Fietsersbond ook voor minimumleeftijd fatbikes

Naar aanleiding van een aantal recente ongelukken besteedde AT5 aandacht aan de gevaren die snelle fatbikes in de stad...

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien...

Zorgen over onveiligheid fietsers

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben onder andere AT5 en NH Nieuws aandacht besteed aan de zorgen...