Controverse over scooters naar de rijbaan

Wanneer raken we een keer van die krengen af?
Wanneer raken we een keer van die krengen af?
15 april 2016 – De Fietsersbond Amsterdam maakt zich zorgen over de helmplicht per straat voorsnorfietsers; onwerkbaar.

Het verplaatsen van de 'snorfiets' (scooter met blauw kentekenplaatje) naar de rijweg moet op eeneenduidige en voor iedereen begrijpelijke manier gebeuren. De maatregel moet niet leiden totonzekerheid bij scooterbestuurders en andere weggebruikers over waar de scooters wel en nietmogen rijden. Ook moet de verplaatsing handhaafbaar zijn. Als aan deze voorwaarden niet voldaanwordt dreigt de maatregel in de praktijk weinig effectief te worden.

“Bromfiets naar de Rijbaan”

De Fietsersbond is voor invoering van de maatregel in de hele bebouwde kom van Amsterdam, dusinclusief Nieuw West, Buitenveldert en Zuid Oost, overeenkomstig de maatregel in 1999 toen allebromfietsen op de rijbaan moesten gaan rijden, enkele grote doorgaande wegen uitgezonderd. Toende bromfietsen nog op de fietspaden reden was hun gemiddelde snelheid dezelfde als die van de'snorfietsen' nu. Nadat in 1999 de brommers op de rijweg gingen rijden namen ongelukken metbrommers af. Dezelfde verwachting is er voor het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan, blijktuit onderzoek van de SWOVSWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (St. Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). De verwachteafname is 261 ongelukken per jaar in Amsterdam.

“Drie Scenario's”

Voordat de scooter met blauw kentekenplaatje naar de rijbaan mag, moet eerst de regelgevingworden aangepast. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amsterdam zijnhierover in gesprek. Er liggen drie 'scenario's' ter tafel. De voorkeur van de Fietsersbond – allescooters binnen de bebouwde kom naar de rijweg – zit daar niet bij. Onlangs werd bekend dat hetoverleg in een impasse is geraakt. Zie ook dit artikel van AT5

De gemeente Amsterdam wil de maatregel invoeren in het gebied binnen de A10, met uitzonderingvan Amsterdam Noord en enkele grote doorgaande wegen. Het ministerie wil per straat (of deel vaneen straat) bepalen of de scooter naar de rijweg gaat. Wethouder Litjens voorziet bij dit scenario eenonwerkbare praktijk. De Fietsersbond deelt zijn zorgen en dringt aan op invoering van de maatregelbinnen de hele bebouwde kom.

Onze reactie als PDF

Terug naar de voorpagina

Lees ook

Passage Rijks 10 jaar open

Toen er meer dan 20 jaar geleden geld beschikbaar kwam voor een toekomst-bestendige vernieuwing van het Rijksmuseum, werd daarvoor...

Waar blijft de vergevingsgezinde fietsstad?

Al meer dan 25 jaar geleden heeft Nederland − en dus ook Amsterdam − besloten dat de verkeersruimte voor...

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROW kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen...