Meerjarenplan Verkeersveiligheid: weinig over auto’s

Meerjarenplan Verkeersveiligheid: weinig over auto's

veel te veel auto's in veel te krappe straten
veel te veel auto's in veel te krappe straten
24 maart 2016 – De Fietsersbond Amsterdam is blij met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid van de gemeente maar ziet te weinig maatregelen tegen de hinder van auto's.

Onlangs presenteerde het college van B&W het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 waarin de nieuwe maatregelen voor verkeersveiligheid in de stad worden aangekondigd (hier de bladerversie).

Pakhuis De Zwijger, 11 april
Dit is de aanleiding voor de bijeenkomst 'Veilig door de stad' in Pakhuis de Zwijger op maandag 11 april.
Deze meeting is bedoeld voor Amsterdammers op zoek naar (alternatieve) oplossingen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Iedereen is welkom!

Reactie FietsersbondDe Fietsersbond Amsterdam is blij met de intenties van het gemeentebestuur maar intenties zijn echter niet genoeg. Black spots zijn de laatste 2 decennia goed aangepakt, maar sluipenderwijs komen er toch weer black spots bij, omdat de auto toch nog steeds te vaak voorrang krijgt. De afschaffing van voorrang voor fietsers op het Haarlemmermeercircuit is een voorbeeld daarvan.

Tweerichtingsfietspaden
Ook zouden er meer voldoende brede tweerichtingsfietspaden bij moeten komen, echter ze worden juist geschrapt vanwege ruimtegebrek voor opstelstroken voor auto's. Bovendien missen we in het plan aandacht voor het gedrag van automobilisten, die steeds vaker problemen veroorzaken door geen richting meer aan te geven of lang op de fietsstrook parkeren.

Lees hier onze volledige reactie

Terug naar de voorpagina

Lees ook

Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en...

Brief over slechte fietsparkeersituatie stadsdeelhuis Noord

Op 19 april stuurden we een brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord. In die brief vragen we...

NOS: Rozengracht gevaarlijkste route van Nederland

Minder ongevallen op rustige 'coronawegen', toch veel fietsers en wandelaars gewond In het 'coronajaar' 2020 waren er veel minder verkeersongevallen...