Amsterdamse ondernemers willen fietsbelasting

Amsterdamse ondernemers willen fietsbelasting

21 juli 2014 – De Amsterdamse ondernemersvereniging Amsterdam City wil dat fietsers gaan meebetalen aan de oplossing voor het mobiliteitsprobleem van de stad. Dat meldt de organisatie op haar website.

Elke euro geïnvesteerd in de fiets betaalt zich 4 tot 12 maal terug, volgens Europese onderzoeken
Elke euro geïnvesteerd in de fiets betaalt zich 4 tot 12 maal terug, volgens Europese onderzoeken
“Heel lang was de auto een vervuilend en verstoppend zorgenkind”, aldus Amsterdam City. “Nu is de auto schoner en elektrisch en wacht ons een nieuwe uitdaging: de fiets. Amsterdam heeft een enorme fietsdichtheid. De stad komt letterlijk ruimte tekort. Voor Amsterdam City is het geen fietsprobleem, maar een mobiliteitsvraagstuk dat roept om een serieuze aanpak en forse investeringen waar de fietser aan mee zal moeten betalen. Technisch kan het. Het is ook nog eerlijk. Nu nog de geesten rijp krijgen.”

Fietsbelasting
En in Metro staat te lezen: “Het is gek dat automobilisten wel moeten betalen voor openbare voorzieningen en fietsers niet”, zegt Willem Koster, voorzitter van Amsterdam City, die de ondernemers in de binnenstad vertegenwoordigt. “Voor de oorlog moesten burgers een fietsplaatje kopen dat je op je fiets moest plakken. Zo wist de overheid dat je belasting had betaald.” Volgens Koster is de gemeente nu testen aan het uitvoeren met een moderne variant hiervan. “Er wordt gesproken over chips, die geplaatst kunnen worden op een fiets, waardoor de gemeente de eigenaar kan identificeren. Op die manier kan de gemeente dan contact opnemen met de fietseigenaren over de belasting.”

De fiets ís de oplossing – niet het probleem
De Fietsersbond is niet verrast door het standpunt van Amsterdam City. Per slot doet de gemeente een beroep op de ondernemers in de Amsterdamse binnenstad om een bijdrage te leveren aan het fietsparkeerprobleem dat ze zelf mede veroorzaken. Zijn het immers niet hun eigen medewerkers en klanten die op de fiets naar hun ondernemingen of winkels komen? En daar kúnnen komen omdát ze de fiets nemen (in plaats van de auto of het OV)?

Volgens de Fietsersbond lijkt de roep om fietsbelasting dan ook een goedkope aandachttrekker die moet verhullen dat het voorstel uit de lucht gegrepen is en niet gebaseerd op een serieuze maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van de verschillende vervoerswijzen in Amsterdam.

MKBA
Bij zo'n analyse zou onmiddellijk blijken dat op dit moment autoparkeervergunningen bij benadering niet kostendekkend zijn en in feite – mede door de Amsterdamse fietsers – stevig gesubsidieerd worden. Zou die subsidie worden afgebouwd, dan zouden voldoende middelen beschikbaar komen om het fietsparkeerprobleem op te kunnen lossen.
Ook bleek bij een verkennend MKBA onderzoek uit 2012 in opdracht van het ministerie van I&M “dat een overstap van bus naar fiets een maatschappelijke winst oplevert van rond de 50 cent per kilometer. De overstap van auto naar fiets buiten de bebouwde kom levert 4 tot 7 cent per kilometer op, binnen de bebouwde kom is dat 10 tot 41 cent.” In feite moet bij elke autoparkeerplaats “jaarlijks 524 euro worden bijgelegd”. Ook bleek “dat het invoeren van betaald parkeren [voor fietsers] tot een negatief maatschappelijk kosten-baten saldo leidt”. Conclusies die er niet om liegen en duidelijk maken dat roepen om een fietsbelasting van weinig realiteitszin getuigt.

Het is jammer dat Amsterdam City een serieus probleem op zo'n onserieuze manier gebruikt om zichzelf onder de aandacht te brengen. Waarom niet serieus nagedacht over een BiZ voor de Amsterdamse binnenstad?

Zie ook:

Een belastingplaatje uit 1933
Een belastingplaatje uit 1933

Lees ook

Waarom is de Fietsersbond tegen een helmplicht?

Bij het invoeren van een helmplicht, zo blijkt uit het buitenland  en uit vragen aan de Nederlanders, gaan...

NOS: Rozengracht gevaarlijkste route van Nederland

Minder ongevallen op rustige 'coronawegen', toch veel fietsers en wandelaars gewond In het 'coronajaar' 2020 waren er veel minder verkeersongevallen...

Even snel je fiets parkeren steeds lastiger

Bekijk het item op AT5 hier