GroenLinks lanceert Actieplan Fietsparkeren

17 september 2010

Fietsparkeren
Fietsparkeren
Fietsers stallen hun stalen ros het liefst zo dicht mogelijk bij de bestemming. Gratis en op straat. Op de drukke plekken van de stad is daardoor met regelmaat sprake van een waar fietsinfarct in de openbare ruimte. Groenlinks wil ook actie.

In zijn nieuwe raadsnotitie “Over vakken, geruimde wrakken en andere gemakken” doet Fjodor Molenaar van GroenLinks 7 concrete voorstellen die verbetering moeten brengen. Zo moeten op drukke locaties parkeervakken geschikt gemaakt worden voor fietsparkeren, eventueel in “deeltijd”: overdag fietsen, ’s avonds auto’s. Ook zouden er veel meer – duidelijk gemarkeerde – fietsparkeervakken moeten komen, met een betere handhaving op fietsen die daarbuiten staan.

Verder moet uitvoering worden gegeven aan de afspraak om bij de bouw van publieke voorzieningen zoals theaters en nieuwbouwwoningen inpandige fietsenstallingen te bouwen. Daar is winst te behalen, want tot nog toe is met dit besluit veelal de hand gelicht (denk aan het nieuwe De la Martheater waar de beloofde fietsenstalling is geschrapt). Gebouwen die een fietsenstalling hebben, moeten beter bereikbaar worden door een toegang binnendoor.

Tenslotte moeten er vaker kennelijke fietswrakken worden verwijderd en afgevoerd. Hiermee kan Amsterdam een kwart extra fietsparkeerplekken creëren, zonder dat er ook maar één fietsrek hoeft te worden bijgeplaatst!

Lees het actieplan.
Zie ook Het ParoolLees ook

Snelle electrische ‘fietsen’

Vandaag was Fietsersbond Amsterdam in het nieuws over het gevaar en aanpak van snelle electrische fietsen. NOS Journaal: Fatbike wint...

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de...