Meedenken over fietsen in Waterland

Meedenken over fietsen in Waterland

Stadsdeel Noord roept fietsers op om mee te denken over de verkeerssituatie in Waterland-Oost. Op hun website hebben ze daarvoor een enquête ingericht. Gemeenten Waterland en Stadsdeel Amsterdam Noord brengen, samen met verschillende partijen, de huidige en toekomstige verkeerssituatie van het landelijk gebied in Waterland-Oost in beeld. Het gaat om alle wegen en (fiets)paden exclusief de provinciale wegen N247 en N235).

De enquete loopt tot 21 mei.

Lees ook

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de...

Stel Sprong over het IJ niet uit

Wij schreven een brief naar de twee nieuwe wethouders - Van der Horst en Van Danzig - die verantwoordelijk...

Brief over slechte fietsparkeersituatie stadsdeelhuis Noord

Op 19 april stuurden we een brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord. In die brief vragen we...