Basisscholieren krijgen weer verkeersles: vrijwilligers gezocht!

Basisscholieren krijgen weer verkeersles: vrijwilligers gezocht!

Vanaf deze maand gaan in Amsterdam de eerste praktijkverkeersexamens voor basisschoolkinderen uit groep 8 weer van start. Deze examens worden georganiseerd door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) met als doel om kinderen te leren zich in het verkeer veilig te gedragen.

Er doen maar liefst 4915 leerlingen mee aan het examen. Dit zijn 500 leerlingen meer dan vorig jaar. Het aantal scholen dat deelneemt aan het praktijkexamen is dit jaar gestegen naar 146, dit is 66% van de Amsterdamse basischolen. 90% van de scholen doet ook mee aan het theoretisch verkeersexamen dat door de kinderen uit groep 7 in de klas wordt afgenomen.

Kinderen extra kwetsbaar
Het aantal verkeersongevallen neemt landelijk toe, dus ook in Amsterdam. In de afgelopen jaren zijn er per jaar in de leeftijdscategorie 4 t/m 15 jaar 60 kinderen ernstig gewond geraakt in het verkeer. Basisschoolleerlingen zijn een kwetsbare groep omdat zij nog onervaren zijn in het verkeer en nog niet in staat zijn de consequenties van hun gedrag goed in te schatten. Daarbij komt dat bij praktisch alle ongevallen een menselijke fout doorslaggevend is. Het is dan ook van levensbelang om kinderen zo vroeg mogelijk te laten wennen aan het verkeer en ze te leren hoe ze zich veilig kunnen gedragen. Het theoretische en praktijkexamen zijn dan ook belangrijke manieren om Amsterdam verkeersveiliger te maken.

Tussen School en Thuis
DIVV ondersteunt dit ook door gratis verkeerseducatie aan scholen aan te bieden zoals het programma Tussen School en Thuis. Kinderen werken in dit programma zelf mee aan het maken van lesmateriaal door hun ervaringen in het verkeer te delen. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan.

Project Op weg naar het VO zoekt nog vrijwilligers!
In datzelfde kader organiseert stadsdeel Nieuw-West dit jaar voor de derde keer op rij het project Op Weg naar het VO, waarbij kinderen van groep 8 onder begeleiding van vrijwilligers de route tussen huis en school goed leren te overbruggen. Doel hierbij is ze meer vertrouwen te geven in het fietsen van de nieuwe route naar de middelbare school, zodat het verkeersbewustzijn en daarmee de verkeersveiligheid toenemen. En niet te vergeten: het fietsplezier!

Onder begeleiding fietsen de kinderen (in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen) de route naar de middelbare school. Natuurlijk wordt ouders gevraagd om te helpen bij de uitvoering van dit project. Maar helaas blijkt dat er altijd weer handen (of liever gezegd: wielen) tekort komen. Het project wil ook de kinderen waarvan de ouders niet mee kunnen helpen, de kans geven om mee te doen aan het project.

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere ochtenden willen helpen!

Op onderstaande dagen is er van 8.30 – 11.30 uur grote behoefte aan fietsvrijwilligers:

mei juni juli
dinsdag 22 mei
woensdag 23 mei
donderdag 31 mei
vrijdag 8 juni
woensdag 13 juni
maandag 18 juni
woensdag 20 juni
woensdag 27 juni
vrijdag 6 juli
woensdag 11 juli


Vooraf wordt u nog nader ingelicht over wat precies de bedoeling is. Wilt u ook een steentje bijdragen?
Neem dan contact op met Claudia Limmen: 06-41237510, of claudia.limmen@edicta.nl

Alvast hartelijk dank!

Lees ook

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROW kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen...

Snelle electrische ‘fietsen’

Vandaag was Fietsersbond Amsterdam in het nieuws over het gevaar en aanpak van snelle electrische fietsen. NOS Journaal: Fatbike wint...

Zorgen over fietsveiligheid

Op 8 december sprak de Raad over de Monitor Fiets 2021 en de voortzetting van het Meerjarenplan Fiets in...