Meerjarenplan Fiets kiest niet echt

Meerjarenplan Fiets kiest niet echt

Het Plan
1 juni 2017 – Met het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 presenteert de gemeente haar visie ‘voor fietsers en een gezonde en bereikbare stad’. De Fietsersbond mist ambitie en een echte keuze voor de fiets. Het snel groeiend Amsterdam moet nog meer inzetten op de fiets.

In zijn voorwoord van het nieuwe plan steekt verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens de loftrompet over de fiets: ‘De fiets is populairder dan ooit in Amsterdam. En dat is een goede zaak. Want fietsen is gezond en draagt bij aan een bereikbare en aantrekkelijke stad.’ Maar hij noemt ook de keerzijde van dit succes, zoals de drukte op de fietspaden en overvolle stallingen. Om wereldfietsstad te blijven, worden er drie doelen gesteld: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fietsparkeren en het nieuwe fietsen.

Fietsstad

De Fietsersbond juicht de groei van het fietsen toe, want hoe meer mensen de fiets pakken en de auto de deur uit doen, hoe beter. De groei van Amsterdam biedt de kans om eindelijk door te pakken in een stad waar nog steeds een groot deel van de ruimte voor auto’s is bestemd. De kans dus om fiets nu echt de ruimte te geven. Kortom, om van Amsterdam een echte fietsstad te maken. Het nieuwe meerjarenplan fiets biedt hierin aanknopingspunten, maar niet voldoende en niet voldoende concreet.

BudgetZo worden in het plan tal van mogelijke nieuwe verbindingen, nieuwe bruggen, routes en ontbrekende schakels genoemd, maar er is slechts budget gereserveerd voor 20 kleine nieuwe verbindingen. Voor duurdere verbindingen moet jaarlijks budget gezocht worden. De Fietsersbond wil meer budget hiervoor. Ook wil de gemeente meer ruimte maken voor fietsers op kruispunten, obstakelvrije randen van fietspaden en kortere wachttijd bij verkeerslichten. Prima, maar niet slechts op op een paar onderdelen van het netwerk, zoals het MJP voorziet, maar op alle drukke fietsroutes in Amsterdam.

PlanningDe Fietsersbond pleit voor verdubbeling van het budget en een plan van aanpak om tot daadwerkelijke resultaten voor fietsers te komen. Utrecht stelt €186 mln beschikbaar voor de fiets voor een planperiode van vier jaar. Daar steekt Amsterdam met €54 mln voor vijf jaar schril bij af.

Lees hier ons Persbericht

Bekijk hier onze Inspraakreactie

Of uitgebreider: Lees het met Vergelijkingen en Adviezen

Terug naar de voorpagina

Mobiliteit in de stad blijft een groot probleem bij de duurzaamheidsplannen
Mobiliteit in de stad blijft een groot probleem bij de duurzaamheidsplannen

Lees ook

Inspraak herinrichting Koninginneweg

Hoewel we moeite hebben met het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising met het Valeriusplein, zijn wij verder...

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij...

Ons ‘programma’ voor 2022-2026

We hebben de politieke partijen - die voor de verkiezingen van maart 2022 hun partijprogramma's aan het updaten zijn...