Eilandenboulevard; Fietsers willen langs het water kunnen blijven fietsen

zo zou het eruit kunnen komen te zien
zo zou het eruit kunnen komen te zien
28 februari 2017 – De Fietsersbond Amsterdam sprak hierover in tijdens de AB vergadering van stadsdeel Centrum.

De planvorming voor de Eilandenboulevard duurt al even. Van aanvang af was duidelijk dat veel bewoners en ook de Fietsersbond de mogelijkheid wensten om langs het water te kunnen blijven rijden.

De Eilandenboulevard is onderdeel van een doorgaande fietsroute, niet voor toeristen maar vooral voor dagelijks transport. Doorgaande fietsers willen niet twee keer extra wachten om over te steken. Daarom willen de Fietsersbond, én, zoals eerder gememoreerd, veel buurtbewoners, dat je ook langs het water moet kunnen rijden.

Tweerichtingfietspad

Indien het tweerichtingfietspad langs de gevels (dus niet langs het water, zoals de gemeente nu wil) aantrekkelijk genoeg wordt, zouden minder mensen geneigd zijn langs het water te fietsen. Maar mede door omstandigheden buiten het plangebied, waar u wellicht toch invloed op heeft, is dat onwaarschijnlijk.
Het zou bijvoorbeeld beter geweest zijn indien het tweerichting fietspad tot Funen zou doorlopen. Ook een keuze op termijn aan welke kant van de Prins Hendrikkade een fietspad blijft, zal invloed hebben.

Shared Space

In voorliggend plan wordt fietsen langs het water vrijwel onmogelijk gemaakt. Er komt shared space, die je bij het Kattenburgerplein en de Dageraadsbrug alleen kan bereiken en verlaten via het trottoir. Dat is vragen om conflicten, waarna fietsers gedemoniseerd zullen worden.

Wij vragen daarom onderscheid aan te brengen op de weg tussen de plek voor voetgangers en voor fietsers, zowel in het shared space gebied als op de toeleidende trottoirs.

Lees hier meer over de gemeentelijke plannen

Onze complete inspraak leest u hier

Terug naar de voorpagina

Zo moet het volgens de gemeente worden
Zo moet het volgens de gemeente worden
Vorig artikel
Volgend artikelMeerjarenplan Fiets kiest niet echt

Lees ook

Politieke Partijen aan het woord in 2 filmpjes

1. Prettig doorfietsen https://www.youtube.com/watch?v=_-3oIuA1q7g&feature=youtu.be 2. Fietspad voor fietsers https://www.youtube.com/watch?v=QlEP-bc-wqA

Hierover sprak de Fietsersbond in tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum op 28 februari....

Verkeersplein zoekt vrijwilligers

3 februari 2017 - Ook dit jaar zoekt Verkeersplein Amsterdam weer mensen die helpen leerlingen uit...