Prijsvraag voor betonnen fietsinfrastructuur

1 september 2010

Ideeënprijsvraag 2010
Ideeënprijsvraag 2010
Wie nog een goed idee heeft waarmee de fietsinfrastructuur valt te verbeteren kan terecht bij het Cement en Beton Centrum. Het hoeft niet persé te gaan over betonnen fietspaden. Als het materiaal maar wel ergens wordt gebruikt.

Het centrum schrijft een prijsvraag uit, gevoed door de gedachte dat steeds meer verkeersdeelnemers gebruik maken van de fietsinfrastructuur, ook bijvoorbeeld skaters en scootmobielen.
De inzendingen kunnen betrekking hebben op geheel nieuwe producten en toepassingen, maar zeker ook op kleine en grote verbeteringen van bestaande processen, producten en systemen. Denk daarbij aan verhardingsmogelijkheden, verlichting, kleuren, rotondes, kortom, alles wat met de infrastructuur voor fietspaden te maken heeft. De enige beperking: in de mogelijke uitwerking van het idee dient het materiaal beton een substantiële rol te vervullen.

Het beste idee wordt beloond met een fiets ter waarde van € 1500 en een voucher ter waarde van € 3500,- voor onderzoek of advies voor de verdere ontwikkeling van het idee. Deadline voor inzending van ideeën is 15 november 2010.

Alle informatie over deze ideeënprijsvraag is te vinden op www.indekiemgescoord.nl.

Zie ook hier voor het idee van een fietspad in een sloot.Lees ook

Marnixstraat Noord verdient beter

We reageerden op de Nota van Uitgangspunten voor de Marnixstraat Noord (tussen Bloemgracht en Haarlemmerplein). Hoewel we de doelstellingen...

Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en...

Onze visie op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

We mochten inspreken over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In grote lijnen staan we positief tegenover de voorgenomen verdichting van...