Brug in plaats van tijdelijke pont Zeeburgereiland

Inspraakreactie op variantenstudie

Voorstel: onderzoek een brug in plaats van een tijdelijke pont als voorkeursalternatief voor de verbinding naar Zeeburgereiland. Dit is een veiligere en waardevollere ontsluiting voor langzaam verkeer van het achterliggende gebied met 70.000 bewoners in 2040.

De Fietsersbond vindt de waarde van de voorgestelde tijdelijke pontverbinding naar het Zeeburgereiland voor het fietsnetwerk zeer beperkt.
Ten eerste is er de beperkte vervoerswaarde voor Zeeburgereiland en IJburg: de vaarfrequentie van 20 minuten, de vaartijd en het niet varen na 18:30 uur en in de weekends zorgen ervoor dat dit geen waardevolle aanvulling is op fietsen over de Amsterdamsebrug.Daarmee is ook duidelijk dat deze pontverbinding geen alternatief biedt als verbinding voor langzaam verkeer tijdens de noodzakelijke vernieuwing van de Amsterdamse brug in de nabije toekomst.
Ten tweede neemt de kwaliteit van het totale fietsnetwerk niet toe met dit veer, omdat de te gebruiken pont wordt onttrokken aan het IJpleinveer. Met deze maatregel worden Zeeburgereiland en IJburg nauwelijks beter ontsloten, en wordt de enig overgebleven maatregel uit het Sprong over het IJ-pakket uit 2017, maatregel 1, ineffectief gemaakt.
Ten derde is een brug veiliger, zowel nautisch veiliger dan een pontverbinding, als veiliger voor de fietsers vanwege het aanvaringsrisico.

Hier vind je onze inspraakreaktie op de Variantenstudie tijdelijke pontverbinding Zeeburgereiland.

Tijdelijke brug ARK Nieuwegein, 2014

Lees ook

Brief over slechte fietsparkeersituatie stadsdeelhuis Noord

Op 19 april stuurden we een brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord. In die brief vragen we...

Sprong over het IJ kan sneller

Op 3 maart bepleitten we bij de gemeenteraad haast te maken met het verbeteren van de verbindingen tussen de...

Onze visie op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

We mochten inspreken over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In grote lijnen staan we positief tegenover de voorgenomen verdichting van...