Door de passage fietsen is het allerveiligst

Door de passage fietsen is het allerveiligst

Zorgvuldig onderzoek van de Fietsersbond en comité Red de Onderdoorgang wijst uit dat door de passage fietsen zo’n 15% veiliger is dan omrijden over een 2‐richtingen fietspad. Dat geldt ook als dat fietspad optimaal zou zijn ingericht, zodat de kans op onderlinge conflicten is geminimaliseerd.

Standpunt Zuid ongefundeerd en onjuist
De stelling van stadsdeel Zuid dat een 2‐richtingen fietspad het veiligst is, blijkt dus niet alleen ongefundeerd, maar ook onjuist.
Bovendien is het 2‐richtingen fietspad dat stadsdeel Zuid als alternatief voorstelt alleen een suggestie. Er bestaat geen serieus ontwerp noch een tekening. Waar praten we eigenlijk over?

Als men een serieuze poging doet om een dergelijk fietspad in te passen, dan blijkt er te weinig ruimte, met name langs de Hobbemakade. Daarnaast tast een 2‐richtingen fietspad de monumentale tuin aan en kost de aanleg van zo’n fietspad veel geld en tijd.

Ook het veiligst voor voetgangers
En wat betreft de angst van museumdirecteur Pijbes en stadsdeel Zuid voor conflicten tussen voetgangers en fietsers, ook die blijkt uit de lucht gegrepen. Het is juist ook voor voetgangers beter als fietsers door de passage rijden (zie de toelichting).Uitgebreidere informatie

Lees ook

Fietsersbond ook voor minimumleeftijd fatbikes

Naar aanleiding van een aantal recente ongelukken besteedde AT5 aandacht aan de gevaren die snelle fatbikes in de stad...

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien...

Zorgen over onveiligheid fietsers

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben onder andere AT5 en NH Nieuws aandacht besteed aan de zorgen...