Voor fietsers wordt Amsterdam niet veiliger

Voor fietsers wordt Amsterdam niet veiliger

Bij een vergelijking met de steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht blijkt de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden in Amsterdam over de laatste decennia redelijk positief. Alleen wat de fietsers betreft blijft Amsterdam achter.

In Amsterdam zijn in 2011 23 mensen na een verkeersongeval om het leven gekomen. Dat is aanzienlijk meer dan voorgaande jaren. Toch lijkt het verkeer er niet echt gevaarlijker dan in de andere zgn. G4 steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Integendeel, in de andere steden (die kleiner zijn dan Amsterdam) valt het aantal verkeersdoden onder auto-inzittenden vrijwel altijd hoger uit; bovendien is de dalende trend in Amsterdam het sterkst.

Dalende trend verkeersdoden
In de drie jaar voor 2011 vielen in Amsterdam gemiddeld 12 verkeersdoden. Volgens een onderzoek van de SWOV is het nog te vroeg om conclusies te trekken over oorzaken. De plotselinge stijging in het aantal verkeersdoden wordt in ieder geval niet veroorzaakt door een stijging van het aantal doden in één bepaalde groep verkeersdeelnemers. Eerder lijkt er sprake te zijn van toeval, aldus SWOV.

Fietsdoden in Amsterdam constant
Alleen wat de fietsers betreft blijft Amsterdam bij die andere G4 steden achter: het aantal overleden fietsers in het verkeer lijkt door de jaren heen constant te zijn, terwijl dit aantal in de andere drie steden een dalende trend laat zien.
Het SWOV oppert dat het verschil mogelijk veroorzaakt wordt doordat in Amsterdam meer gefietst wordt dan in die andere G4 steden*, maar heeft zelf vooralsnog verzuimd dat nader te onderzoeken en daarbij de verkeerscijfers van een echte fietsstad als Groningen te betrekken (waar volgens sommige tellingen nog meer gefietst wordt dan in Amsterdam). Wel adviseert het SWOV ook de aantallen ernstig gewonden in het verkeer in het onderzoek te betrekken.

* Volgens de gemeente leggen de fietsers in Amsterdam jaarlijks 1 miljard km af (1000x zoveel als GVB reizigers).

Bron: Verkeersnet.nl

Zie ook Fietsberaad

Lees ook

Inspraak herinrichting Koninginneweg

Hoewel we moeite hebben met het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising met het Valeriusplein, zijn wij verder...

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij...

Marnixstraat Noord verdient beter

We reageerden op de Nota van Uitgangspunten voor de Marnixstraat Noord (tussen Bloemgracht en Haarlemmerplein). Hoewel we de doelstellingen...