Voor fietsers wordt Amsterdam niet veiliger

Voor fietsers wordt Amsterdam niet veiliger

Bij een vergelijking met de steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht blijkt de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden in Amsterdam over de laatste decennia redelijk positief. Alleen wat de fietsers betreft blijft Amsterdam achter.

In Amsterdam zijn in 2011 23 mensen na een verkeersongeval om het leven gekomen. Dat is aanzienlijk meer dan voorgaande jaren. Toch lijkt het verkeer er niet echt gevaarlijker dan in de andere zgn. G4 steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Integendeel, in de andere steden (die kleiner zijn dan Amsterdam) valt het aantal verkeersdoden onder auto-inzittenden vrijwel altijd hoger uit; bovendien is de dalende trend in Amsterdam het sterkst.

Dalende trend verkeersdoden
In de drie jaar voor 2011 vielen in Amsterdam gemiddeld 12 verkeersdoden. Volgens een onderzoek van de SWOV is het nog te vroeg om conclusies te trekken over oorzaken. De plotselinge stijging in het aantal verkeersdoden wordt in ieder geval niet veroorzaakt door een stijging van het aantal doden in één bepaalde groep verkeersdeelnemers. Eerder lijkt er sprake te zijn van toeval, aldus SWOV.

Fietsdoden in Amsterdam constant
Alleen wat de fietsers betreft blijft Amsterdam bij die andere G4 steden achter: het aantal overleden fietsers in het verkeer lijkt door de jaren heen constant te zijn, terwijl dit aantal in de andere drie steden een dalende trend laat zien.
Het SWOV oppert dat het verschil mogelijk veroorzaakt wordt doordat in Amsterdam meer gefietst wordt dan in die andere G4 steden*, maar heeft zelf vooralsnog verzuimd dat nader te onderzoeken en daarbij de verkeerscijfers van een echte fietsstad als Groningen te betrekken (waar volgens sommige tellingen nog meer gefietst wordt dan in Amsterdam). Wel adviseert het SWOV ook de aantallen ernstig gewonden in het verkeer in het onderzoek te betrekken.

* Volgens de gemeente leggen de fietsers in Amsterdam jaarlijks 1 miljard km af (1000x zoveel als GVB reizigers).

Bron: Verkeersnet.nl

Zie ook Fietsberaad

Lees ook

Raadhuisstraat: graag meer ruimte en veiligheid voor fietsers

We lieten de gemeente weten wat we vinden van de plannen voor de Raadhuisstraat en de Westermarkt. De bedoeling...

Opheffen fietspaden Oranje Loper?

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat. Die wens is...

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie 2 januari 2020, (update...