Nieuw: medewerker Fietsersbond voor de Stadsregio

Nieuw: medewerker Fietsersbond voor de Stadsregio

26 februari 2015 – Even Voorstellen

Fietsen stopt niet bij gemeentegrenzen. En dus ook niet de belangenbehartiging voor fietsers. Daarom is de Fietsersbond blij met een extra beleidsmedewerker die zich speciaal gaat bezighouden met fietsen in de Stadsregio (Vervoerregio) Amsterdam. Per slot vraagt niet alleen de onstuimige groei van het fietsen in Amsterdam om een duurzame toekomstvisie en een toekomstbestendige aanpak, ook wordt er steeds meer over de stadsgrenzen heen gefietst (bijv. tussen Amsterdam en omliggende gemeenten zoals Zaandam, Diemen of Haarlem), mede aantrekkelijker geworden door de ontwikkeling van fietsen met trapondersteuning. Reden om de bestaande lokale fietsnetwerken in de regio te verbeteren en te integreren in een toekomstbestendig en fietsvriendelijk regionaal fietsnetwerk.

De nieuwe medewerker is Piet van der Linden, nu nog werkzaam op het Landelijk Bureau van de Fietsersbond en daar een van de meest ervaren beleidsmedewerkers. Samen met actieve leden van de lokale afdelingen in de Stadsregio zal hij zich gaan bezighouden met (verkeerskundige) advisering en beleidsbeïnvloeding binnen zijn werkgebied (waar de stad Amsterdam zelf buiten valt).

Piet van der Linden start officieel per 1 april, maar is nu al begonnen zich te oriënteren op zijn nieuwe taken. De functie wordt gesubsidieerd door de Stadsregio, vooralsnog voor één jaar. Zijn standplaats wordt het kantoor van de Fietsersbond in Amsterdam.

Piet van der Linden
Piet van der Linden

Lees ook