De Amstel heeft nieuwe fietsbrug nodig

De huidige Rozenoordbrug wordt verbreed voor auto's waardoor de fietsverbinding die er langs loopt in de knel komt.
De huidige Rozenoordbrug wordt verbreed voor auto's waardoor de fietsverbinding die er langs loopt in de knel komt.
24 februari 2015 – BenW besloten geen onderzoek te willen doen naar een nieuwe fietsbrug over de Amstel. Volgens ons een gemiste kans gezien de ontwikkelingen in Amsterdam.

We waren nogal verrast over het besluit van het College van B&W om te stoppen met de haalbaarheidsstudie naar een fietsbrug over de Amstel in de buurt van de huidige Rozenoordbrug. Dit is voor fietsers immers een zeer belangrijke verbinding tussen Amsterdam Zuid en Amsterdam Zuidoost, die bij de verbreding van de A10 flink in de knel komt. En dat terwijl de behoefte aan zo'n verbinding juist toeneemt.

Een nieuwe ‘lage’ fietsbrug zou het fietsen van en naar werk en school, alsmede het recreatief fietsen flink kunnen stimuleren en de bereikbaarheid van belangrijke gebieden in de stad verbeteren.

We hebben wethouder Pieter Litjens gevraagd dit besluit te heroverwegen en aan de raad voor te leggen.

Lees ook

Onze visie op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

We mochten inspreken over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In grote lijnen staan we positief tegenover de voorgenomen verdichting van...

Raadhuisstraat: graag meer ruimte en veiligheid voor fietsers

We lieten de gemeente weten wat we vinden van de plannen voor de Raadhuisstraat en de Westermarkt. De bedoeling...

Worden de Groene Zoomroute en de Sportas wel serieus genomen?

Fietsersbond Amsterdam reageerde op een gemeentelijk beleidsstuk over de ontwikkeling van het gebied rond de sporthallen Zuid - het...