Stadsdeel Zuid sluit onnodig fietsroute af

3 weken dicht voor een 9-daags congres
3 weken dicht voor een 9-daags congres
30 augustus 2013 – Om een internationaal congres van mediamensen te gerieven, heeft stadsdeel Zuid besloten aan de RAI toe te staan 3 weken lang een drukke fietsroute over het RAI-terrein af te sluiten. De Fietsersbond heeft daar bezwaar tegen gemaakt.

Niet alleen is dit besluit van het stadsdeel onnodig, het leidt ook nog eens tot meer verkeersonveiligheid dan het beoogt te voorkomen. Bovendien is de vergunningverlening ondeugdelijk tot stand gekomen. Aldus de Fietsersbond.

Erg, erger, ergst
Erg is dat het hier om een hoofdnet fietsroute gaat die volgens de gemeente zelfs tot het plusnet behoort (een route met de hoogste prioriteit), maar die tot nu toe systematisch door de RAI wordt gedwarsboomd zonder dat het stadsdeel haar bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft willen nemen om die organisatie tot de orde te roepen.
Erger is dat de omleidingsroutes die worden aangegeven onnodig onveilig zijn, en in ieder geval onveiliger dan de route die men uit 'veiligheidsoverwegingen' heeft afgesloten.
Maar het ergste is dat de afsluiting van de route volstrekt onnodig is: auto's kunnen in die periode daar wel gewoon rijden.

“Cycle for your heart” gaat bij de RAI dus niet op
Ironisch
De ironie wil dat in dezelfde periode in de RAI cardiologen uit de hele wereld een congres houden en op hun aankondigingen reclame maken voor het fietsen, maar officieel nu zelf niet op de fiets naar hun bijeenkomst kunnen komen. Overigens verwacht de Fietsersbond dat veel fietsers zich niet veel aan de afsluiting gelegen zullen laten liggen. Als dat dan tot onveiligheid leidt, wordt duidelijk hoe men hier het paard achter de wagen heeft gespannen.

De fietsersbond verlangt dat de afsluiting niet doorgaat.

Lees ook

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij...

Marnixstraat Noord verdient beter

We reageerden op de Nota van Uitgangspunten voor de Marnixstraat Noord (tussen Bloemgracht en Haarlemmerplein). Hoewel we de doelstellingen...

Ontwikkeling Oeverlanden gaat de goede kant op

Fietsersbond Amsterdam reageerde op 30 juni positief op de concept Ontwikkelstrategie voor de Oeverlanden. We deden nog enkele suggesties. Lees...