Zuidas heeft fietsers nodig

Zuidas heeft fietsers nodig

3 november 2014 – De Fietsersbond Amsterdam organiseerde op donderdag 30 oktober een symposium over fietsen in de Zuidas. Conclusie: de Zuidas kan niet zonder fietsers, maar fietsers hebben een fietsvriendelijker Zuidas nodig.De Fietsersbond kijkt terug op een geslaagd symposium. Met ruim 60 betrokkenen uit gemeente, politiek, organisaties en bedrijven in de Zuidas spraken we over de uitdagingen die er zijn om met de toename van bebouwing en autoverkeer de fiets toch de ruimte te geven die nodig is. Dat daar een ambitieuzere visie voor nodig is werd door alle aanwezigen beaamd, net zoals het grote belang van de fiets voor de Zuidas. Zie voor een eerste verslag hier (Verkeerskunde).De Fietsersbond zal de uitkomsten van het symposium uitwerken tot een visiedocument en dat aan alle partijen aanbieden. Hopelijk zal dat een impuls geven aan de ontwikkeling van een meer toekomstbestendige Zuidasvisie voor de fiets.

Achtergrond

In de Zuidas zijn de fietsvoorzieningen op dit ogenblik niet slecht, ook al is het netwerk erg grofmazig. Maar doordat het autoverkeer en de bebouwing er snel toenemen en steeds meer ruimte opeisen, dreigt de ruimte voor fietsers te krap te worden. Bovendien wordt die te krappe ruimte vaak ook nog eens fietsonvriendelijk ingericht.

Hier wreekt zich de opzet van de ontwikkeling van de Zuidas: er is geen masterplan waarin een toekomstbestendige, duurzame verkeersinrichting randvoorwaarde is. Toch biedt de Zuidas – vindt de Fietsersbond – nog steeds kansen voor een werkelijk duurzame mobiliteit. Maar dan moet bij de opzet van de verdere uitbreiding serieus rekening gehouden worden met de potentie van de fiets als vervoermiddel. Fietsers hebben niet alleen binnen de ring A10 gezorgd voor een stad waar wereldwijd met afgunst naar gekeken wordt, ook de Zuidas kan een Amsterdamse allure krijgen; maar dan moet men de fiets meer ruimte en prioriteit geven. Is het fietsen niet juist wat de Zuidas nu al zo aantrekkelijk maakt bij jonge kenniswerkers uit de hele wereld?

Meer informatie

Op 13 december 2013 publiceerde de gemeente het Ambitiedocument Zuidasdok dat gaat over waar men naar streeft als men weg en spoor in de Zuidas onder de grond brengt. In onze reactie lieten we weten dat de fietser er bij die ambities slecht vanaf komt en dat dat een gemiste kans is voor de toekomst van de Zuidas. We stelden concrete verbeteringen voor.

Eerder dit jaar moesty de Dienst Zuidas van de gemeente een plan voor een onderdeel van de Zuidas (Ravel) herzien: de fietsers moeten meer en betere ruimte krijgen. We stuurden n.a.v. die herziening een kritische zienswijze: volgens ons ontbreekt het nog steeds aan goede aansluitingen op bestaande fietsroutes.

Fietsvriendelijker betekent ook dat fietsers de ruimte die ze nodig hebben niet steeds hoeven te claimen, maar dat die er gewoon is. Dan wordt fietsen voor de anderen ook een stuk vriendelijker.
Fietsvriendelijker betekent ook dat fietsers de ruimte die ze nodig hebben niet steeds hoeven te claimen, maar dat die er gewoon is. Dan wordt fietsen voor de anderen ook een stuk vriendelijker.

Lees ook

Ontwikkeling Oeverlanden gaat de goede kant op

Fietsersbond Amsterdam reageerde op 30 juni positief op de concept Ontwikkelstrategie voor de Oeverlanden. We deden nog enkele suggesties. Lees...

Schinkelkwartier wordt stadswijk

De gemeente heeft plannen voor de ontwikkeling van het Schinkelkwartier tot een 'stadswijk'. Het gaat om het gebied...

Worden de Groene Zoomroute en de Sportas wel serieus genomen?

Fietsersbond Amsterdam reageerde op een gemeentelijk beleidsstuk over de ontwikkeling van het gebied rond de sporthallen Zuid - het...