Fietsersbond krijgt goed rapport

De Fietsersbond behaalt concrete resultaten en krijgt op alle overheidsniveaus onderwerpen op tafel. Dit is de conclusie van een evaluatie van het werk van de Fietsersbond in de afgelopen jaren.

De Fietsersbond (35.000 leden met actieve vrijwilligers in zo’n 150 gemeentelijke afdelingen) ontvangt jaarlijks ruim 6 ton aan subsidie van het ministerie van IenM. Die voert op gezette tijden een evaluatie uit om te bezien of het geld goed wordt besteed. De evaluatie werd uitgevoerd door bureau XTNT, die er een positief eindrapport over schreef.

De Fietsersbond besteedde de subsidiegelden onder andere voor de ondersteuning van vrijwilligers door professionele krachten van het Landelijk Bureau en voerde projecten uit als de Fietsbalans en het meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’. Verder was men actief in CROW-werkgroepen en het Fietsberaad. Ook wist de Fietsersbond de fiets onder de aandacht te brengen van de grote landelijke partijen.

Beleidsmedewerkers van overheden en de vrijwilligers van de Fietsersbond beoordelen de belangenbehartiging op lokaal, regionaal en landelijk niveau als effectief, constateert de evaluatie. 'De beleidsmedewerkers zien een toegevoegde waarde van de Fietsersbond en beoordelen de adviezen over het algemeen als goed Daarnaast vraagt zij niet alleen om aandacht en maatregelen, maar denkt en werkt zij mee.'

De Fietsersbond zet de subsidie doeltreffend in: zij werkt doelgericht en projectmatig. Daarnaast is zij een fijne samenwerkingspartner voor vrijwilligers en landelijke partijen, aldus het rapport

Zie ook hier

Lees ook

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de...

Deelvervoer: is dat nodig en goed?

Overal in de stad rondgestrooide deelfietsen veroorzaakten in 2017 een enorme chaos. Daarom startte de gemeente proeven met deelmobiliteit...