Meer bereidheid tot beter verkeersgedrag

Meer bereidheid tot beter verkeersgedrag

Steeds meer mensen zijn bereid tot een beter verkeersgedrag. Dit blijkt uit een evaluatie van het Fietsersbond-project “Vriendelijk Verkeer”.

De Fietsersbond voert vanaf 2009 de campagne Vriendelijkverkeer.nl. Met deze campagne wil de Fietsersbond bereiken dat verschillende verkeersdeelnemers, ook fietsers, meer rekening met elkaar houden in het verkeer. Hierdoor kan het verkeer veiliger en plezieriger worden. De bond liet dit jaar door Perspective onderzoeken wat mensen van de campagne vinden en hoe de verschillende verkeersdeelnemers denken over verkeersgedrag. De belangrijkste conclusies:

  • De evaluatie van de campagne is gunstig. Zowel de TV-spot, radiospots en posters worden positief tot zeer positief ontvangen.
  • De positieve insteek van de campagne wordt door het publiek gewaardeerd. Aanbevolen wordt om de nadruk te leggen op het thema ‘maak contact met elkaar, laat weten wat je van plan bent'.
  • Perspective schat in dat de campagne 1/5e van het publiek bereikt. 2/3e van het bereikte publiek is bereid het eigen verkeersgedrag te verbeteren.
  • De beoordeling van de campagne door fietsers en automobilisten is min of meer gelijk.

Lees hier het volledige rapport

Zie ook hier

Lees ook

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de...