Stadsstraten in een autoluwe, leefbare stad

Stadsstraten in een autoluwe, leefbare stad

5 juni 2019

De gemeente Amsterdam werkt aan beleid voor Stadsstraten. Voor de Fietsersbond Amsterdam is dit aanleiding om wensen en mogelijkheden op een rij te zetten. Wij vinden dat herinrichting van stadsstraten een speerpunt moet worden in het programma Amsterdam Autoluw.Stadsstraten zijn wegen met zowel een verblijfs- als een verkeersfunctie. Bij de verblijfsfunctie gaat om winkelen, horeca, en voetgangers. De functie voor verkeer omvat zowel fiets, openbaar vervoer als auto. Pas bij een straatbreedte van 36 meter is het mogelijk om al deze functies hun eigen, veilige ruimte te geven. Maar binnen de A10-ringweg zijn stadsstraten smaller, meestal 20 a 25 meter breed. Dan is het onvermijdelijk om keuzes te maken.De Fietsersbond zet verblijfskwaliteit voorop. Dat vraagt brede trottoirs en goede oversteekbaarheid. Laad- en losplekken kan je combineren met fietsparkeren. Bij de verkeersfunctie kiezen we voor fiets en OV, die het meest efficient met de ruimte omgaan. Voor fietsers moet het fietspad per richting 3 meter breed zijn. Als sluitpost komen autoverkeer en autoparkeren. Wegens ruimtegebrek zal dit vaak resulteren in eenrichtingsverkeer, als onderdeel van een gewijzigde verkeerscirculatie. Op basis van bovenstaande prioriteiten is het mogelijk om prettige stadsstraten te ontwerpen voor voertgangers, laden/lossen, fiets en OV, ook bij 20 meter breedte. Praktisch wordt dan doorgaand autoverkeer teruggedrongen of onmogelijk gemaakt. En wordt veel ruimte voor geparkeerde auto’s teruggegeven aan voetgangers en fietsers.Met een aantal Stadsstraten gaat het de goede kant op. Wij noemen Kinkerstraat-Oost (tussen Bilderdijkstraat en Nassaukade), Van der Pekstraat, en de geplande Van Woustraat-Noord, Ferdinand Bolstraat-Zuid (tussen Ceintuurbaan en Cornelis Troostplein) en Bos en Lommerweg (tussen A-10 en ringspoorbaan). Met deze aanpak zal de verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid binnen de A-10 fors toenemen. Waardoor de dichtbebouwde wijken van Amsterdam nog aantrekkelijker worden om te wonen. En Amsterdam binnen de ringweg A-10 echt Autoluw wordt.

Lees hier onze nota Stadsstraten in een autoluwe, leefbare stad

Lees ook

Fietsers moeten kunnen meedenken

Amsterdam wil nieuwe spelregels voor de manier waarop Amsterdammers invloed kunnen uitoefenen op de plannen en projecten van de...

Hoe bevalt de vernieuwde Kinkerstraat?

De Kinkerstraat tussen de Bilderdijkstraat en de Kinkerbrug, heeft een nieuwe inrichting. In plaats van het smalle fietspad stad-in,...

Niet veilig kan nooit kwalitatief goed zijn

De gemeente Amsterdam kent een speciale commissie die moet zorgen voor een “kwalitatief goede, fysieke inrichting van de alle...