Demonstratie voor vaste IJ-oever verbinding 28 mei 10 u station Noorderpark

28 MEI 2019Tijdens de OV-staking zal de gemeente de IJ-tunnel openen voor fietsers. Na jaren van praten is er voor de duizenden fietsers tussen Noord en Centrum nog steeds geen vaste IJ-oeververbinding. Dat is toch idioot? De Fietsersbond wil dat er nu snel een besluit komt over de gewenste bruggen en tunnels voor langzaam verkeer. Daarom fietsen we dinsdag in een demonstratieve tocht door de IJ-tunnel. Fiets mee! Vaste IJ-oeververbinding nu!

Lees ook

Schinkelkwartier wordt stadswijk

De gemeente heeft plannen voor de ontwikkeling van het Schinkelkwartier tot een 'stadswijk'. Het gaat om het gebied...

Sprong over het IJ kan sneller

Op 3 maart bepleitten we bij de gemeenteraad haast te maken met het verbeteren van de verbindingen tussen de...

Onze visie op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

We mochten inspreken over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In grote lijnen staan we positief tegenover de voorgenomen verdichting van...