Geen kantoor op fietspad in Zuidas!

De Fietsersbond is tegen de bouw van een kantoor op een fietspad in de Zuidas. Het is onnodig en zeer schadelijk voor een regionale hoofdnet fietsroute.

In een brief aan het College van B&W van Amsterdam tekent de Fietsersbond bezwaar aan.

Vernieting belangrijke fietsroute
De Fietsersbond verzet zich tegen dit plan omdat het gewenste kantoor gebouwd wordt op de plek waar nu nog een druk bereden fietspad ligt. Dit fietspad, onderdeel van de kruisingsvrije Groene Zoomroute tussen Amstel en Amstelveenseweg, is onderdeel van het stedelijke en regionale Hoofdnet Fiets.

Het wordt dagelijks door duizenden fietsers gebruikt. Forensen op weg naar Station Zuid, werknemers en studenten op weg naar de Vrije Universiteit, advocaten en bankiers op weg naar de Zuidas, en kinderen van alle leeftijden, al dan niet met hun ouders, op weg naar één van de vele scholen in de omgeving. Dit fietspad kan niet zomaar verdwijnen.

Alternatief
Gerrit Faber van de Fietsersbond: “Volgens ons is een logische oplossing het kantoor zó vorm te geven dat de fietsroute min of meer op zijn huidige plek kan blijven bestaan.”

Lees de Zienswijze

Schets van de situatie met fietspad dat moet verdwijnen
Schets van de situatie met fietspad dat moet verdwijnen

Lees ook

Politieke Partijen aan het woord in 2 filmpjes

1. Prettig doorfietsen https://www.youtube.com/watch?v=_-3oIuA1q7g&feature=youtu.be 2. Fietspad voor fietsers https://www.youtube.com/watch?v=QlEP-bc-wqA

Eilandenboulevard; Fietsers willen langs het water kunnen blijven fietsen

28 februari 2017 - De Fietsersbond Amsterdam sprak hierover in tijdens de...

Hierover sprak de Fietsersbond in tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum op 28 februari....