Fietsersbond: “En nu graag de daad bij het woord”

Fietsersbond: “En nu graag de daad bij het woord”

Net nieuw: niet duurzaam veilig in de Beethovenstraat
Net nieuw: niet duurzaam veilig in de Beethovenstraat
Hoewel de gemeente zegt te kiezen voor de fiets, komt daar in de praktijk nogal eens niks van terecht. De Fietsersbond vindt dat de stad en de stadsdelen vaker de daad bij het woord moeten voegen.

Volgens het Meerjarenplan Fiets 2012-2014 moet de stad wat het fietsen betreft een achterstand inlopen: de voorzieningen staan niet in verhouding tot wat nodig is gezien de enorme groei van het fietsverkeer in de stad. Ook moeten keuzes gemaakt worden op routes die nog steeds niet duurzaam veilig zijn ingericht, keuzes vóór de fiets. Vooral als het hoofdnet fietsroutes zijn. En helemaal als het om het Plusnet Fiets gaat.

Dat zijn mooie woorden. Maar hoe gaat het in de praktijk? Vaak gaat het goed, maar soms gaat het helemaal niet goed. Hieronder een overzicht van recente missers:

  • in stadsdeel Zuid is de Beethovenstraat (50 km/u) net – niet duurzaam veilig – voorzien van nieuw asfalt en fietsstroken (zie foto boven). Dat was in feite een keuze vóór de middenstand en tegen de fietsers die nu nog meer gevaar lopen als ze gedwongen worden door parkerende of dubbel geparkeerde auto’s hun rode strook te verlaten.
  • in stadsdeel West is ten behoeve van een hotel (op de Molenwerf) een stuk fietspad opgeheven, maar niet alleen is niets gedaan aan de bestaande fietsknelpunten, ook zijn er extra fietsknelpunten bijgekomen. En dat op een route die volgens het beleid een Plusnetroute (zeg maar: hoogste kwaliteit fietsroute) zou moeten zijn. Dus: geen keuze vóór de fiets.
  • in stadseel Noord wordt op het noordelijk stuk van de Beemsterstraat nieuw asfalt aangelegd, terwijl eerder besloten was er een 30 km profiel aan te brengen. Zo blijft deze voor kinderen belangrijke fietsroute naar een sportcentrum een gevaarlijk punt. Geen geld, zegt men. De Fietsersbond blijft er bij het stadsdeel op aandringen te kiezen voor de fiets en dus de route bij deze onderhoudsbeurt voor fietsers veiliger te maken.
  • op IJburg willen sporters hun auto vlak bij een sportveld kunnen parkeren. Dan moeten de auto’s over een fietspad door een autovrij park (ook al aangewezen als Plusnet). Dus een keuze vóór de auto en tegen de fiets. (Zie ook hier.)
  • Ajax-supporters zetten fietspad af
    Ajax-supporters zetten fietspad af
    in stadsdeel Zuidoost kunnen supporters van Ajax het fietspad tussen de stadsdelen Zuidoost en Zuid langs de Arena met een hek blokkeren als ze daar een feestje hebben (kan het nog gekker?). En dat is niet het enige wat misgaat in Zuidoost.
  • In de Zuidas wordt gebouwd boven op de belangrijke oost-west fietsroute. Duizenden forenzen en scholieren komen niet meer uit bij het tunneltje onder de Beethovenstraat, maar moeten nu met gevaar voor eigen leven over een onoverzichtelijk kruispunt oversteken.

De Fietsersbond maakt zich zorgen, want dit zijn niet de daden die bij de mooie woorden passen. Dat die verkeerde keuze vaak gemaakt wordt met geldgebrek als excuus, is ongeloofwaardig, omdat de gemeente nu juist heeft vastgesteld en ingezien dat fietsvoorzieningen winstgevend zijn.

Daarom roept de Fietsersbond de stad en de stadsdelen op: “Na de woorden, de passende daden!” Juist in crisistijd.

Lees ook

Inspraak herinrichting Koninginneweg

Hoewel we moeite hebben met het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising met het Valeriusplein, zijn wij verder...

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij...

Ons ‘programma’ voor 2022-2026

We hebben de politieke partijen - die voor de verkiezingen van maart 2022 hun partijprogramma's aan het updaten zijn...