HomeWijkcontactpersonen

Wijkcontactpersonen

In een aantal stadsdelen en in Amstelveen en Diemen zijn leden van ons actief in het bijhouden van en reageren op verkeersbeleid van dat stadsdeel (onze ‘wijken’ zijn dus stadsdelen of randgemeenten). Dat kan betekenen dat ze overleggen met ambtenaren en politici, naar inspraakavonden gaan, ontwerptekeningen kritisch bekijken, plannen lezen, contact onderhouden met buurtverenigingen, maar ook inventarisaties maken van knelpuntenlijsten en dergelijke.

In sommige stadsdelen opereren de wijkcontactpersonen in hun eentje, in andere is er een groepje dat in overleg taken verdeelt. De wijkcontactpersonen worden in ieder geval in hun activiteit ondersteund door de Knelpuntengroep en de beleidsmedewerkers en zo nodig door het bestuur als het om delicate of (strategisch) ingewikkelde kwesties gaat.

Op dit moment kunnen we bij het onderhouden van wijkcontacten versterking gebruiken in de stadsdelen Noord, Centrum, Zuid en Nieuw-West, maar ook in andere stadsdelen is hulp zeer welkom.