Fietsersbond over plannen Haven-Stad

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het plan voor de openbare ruimte van de eerste wijk van Haven-Stad, Sloterdijk 1 Zuid. De wijk langs de spoorlijn naar Haarlem − tussen Kabelweg, Transformatorweg en Spaarndammerdijk − is nu nog een bedrijventerrein. Maar dat gaat veranderen. Er komen 4700 woningen in hoogbouw, en bijbehorende functies en werkplekken.

Ontwerpschets voor Sloterdijk 1 Zuid

Dit moet de eerste wijk worden van het plan Haven-Stad dat mikt op 70.000 nieuwe woningen aan de westkant van de stad aan weerskanten van het IJ.
De Fietsersbond laat weten blij te zijn met deze verdichting en met maatregelen om het aantal auto’s in het gebied te beperken. Maar het fietsnetwerk moet − wat ons betreft − fijnmaziger en de inrichting ervan beter. Ook vragen we meer aandacht voor fietsparkeren: er wordt nu onvoldoende rekening mee gehouden dat mensen hun fiets (soms) op straat willen kunnen parkeren.

Lees hier onze reactie

Lees hier onze eerdere reactie op het Integraal Raamwerk Haven-Stad

Zo stel men zich de toekomst voor in Sloterdijk Zuid 1

Lees ook

Plannen voor ontsluiting Zeeburgereiland kunnen beter

Voor fietsers zijn de plannen voor de Amsterdamsebrug het belangrijkst. Bij onze beoordeling van de vier varianten hebben wij...

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien...

Hoe bevalt de vernieuwde Kinkerstraat?

De Kinkerstraat tussen de Bilderdijkstraat en de Kinkerbrug, heeft een nieuwe inrichting. In plaats van het smalle fietspad stad-in,...