Teveel onduidelijkheden rond de Zuidasplannen

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Zuidasdok 2022 bevat veel onduidelijkheden. Teveel. In een zienswijze vragen we om opheldering.

De gemeente heeft een Ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Zuidasdok 2022 gemaakt. Teveel daarin is ons onduidelijk of lijkt onjuist. Ook missen we zaken die volgens ons niet mogen ontbreken. Het gaat daarbij vooral om fietsvoorzieningen, zoals die op de Ouderkerkerdijk, langs het Amstelpark, door het Beatrixpark en over de Schinkel. In een zienswijze vragen we om opheldering.

De kaart van het gebied van het bestemmingsplan

Lees ook

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun...

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te...