Teveel onduidelijkheden rond de Zuidasplannen

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Zuidasdok 2022 bevat veel onduidelijkheden. Teveel. In een zienswijze vragen we om opheldering.

De gemeente heeft een Ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Zuidasdok 2022 gemaakt. Teveel daarin is ons onduidelijk of lijkt onjuist. Ook missen we zaken die volgens ons niet mogen ontbreken. Het gaat daarbij vooral om fietsvoorzieningen, zoals die op de Ouderkerkerdijk, langs het Amstelpark, door het Beatrixpark en over de Schinkel. In een zienswijze vragen we om opheldering.

De kaart van het gebied van het bestemmingsplan

Lees ook

Autoluw, gaat dat zo wel lukken?

Amsterdam wil dat de stad autoluw wordt. Maar de maatregelen die men voorstelt laten de auto's van de huidige...

Niet veilig kan nooit kwalitatief goed zijn

De gemeente Amsterdam kent een speciale commissie die moet zorgen voor een “kwalitatief goede, fysieke inrichting van de alle...

Kunnen fietspaden zomaar weg?

Toen in de Spuistraat de fietspaden werden opgeheven en de rijbaan fietsstraat werd genoemd, hebben we bezwaar gemaakt (meermaals:...