Wij willen een brug!

Zo’n 60 mensen verzamelden zich zaterdagmiddag in de stromende regen voor het Stadsloket in Noord. Een vrolijke en kleurrijke stoet vertrok met vlaggen achterop de fiets door Noord richting Stadhuis. De jongste deelnemer was twee, de oudste tegen de 75. Op de pont scandeerde de inmiddels drijfnatte, maar opgewekte en geharnaste groep: Wat willen wij: een brug over het IJ!

Wat weer betreft een vreselijke dag, maar wel een goed tijdstip voor een demonstratie om van de gemeente te vragen haast te maken met een paar fietsbruggen over het IJ. Al jaren is het overvol op de ponten. En bedenkend dat in de komende jaren het inwonertal flink stijgt, zullen ponten alleen beslist niet meer voldoen om die honderdduizend mensen dagelijks te vervoeren. Het College gaat zich nu buigen over de voorjaarsnota. En daar moet volgens de demonstranten een som geld in worden opgenomen om te beginnen met de bruggen.

Dit dringende verzoek werd onder de luifel voor het stadhuis overgebracht aan wethouder Melanie van der Horst. Tevens werd een petitie met bijna 3000 handtekeningen aangeboden. Zij was het helemaal eens met de demonstranten dat die fietsbruggen er moeten komen, maar dat geld, dat was het probleem. En het zoeken naar geld is altijd een politieke, en geen bestuurlijke keuze. Meerdere deelnemers uitten hun twijfels over het vele geld bestemd voor het
doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Is dat echt belangrijker dan een goede fietsverbinding tussen Noord en de rest van de stad?  

Zie artikel en filmpje van AT5 en RTVNH, het artikel in het Parool en de foto’s van ANP

Hoe en waarom

Wij willen dat de gemeente woord houdt en het voorkeursbesluit in daden omzet. Nu staan meer dan 100.000 Amsterdammers uit Noord in de kou. In plaats van overvolle ponten willen wij de beloofde fietsbruggen en een tunnel.

In juni schreven we al een brief naar de twee nieuwe wethouders – Van der Horst en Van Danzig – die verantwoordelijk zijn voor de fietsverbindingen over het IJ. We drongen erop aan het Voorkeursbesluit Sprong over het IJ met voortvarendheid tot uitvoering te brengen.

Uitstel van de Sprong over het IJ leidde eerder al tot veel onbegrip, teleurstelling en meer. Zie o.a. in het Parool:
11 oktober : Opinie: ‘Amsterdam-Noord wordt door het college in de steek gelaten’
14 november: De gemiddelde Amsterdammer heeft weinig aan ‘gruwelijk dure’ verlengde Noord/Zuidlijn
15 november: Lezers over verlengen Noord/Zuidlijn: ‘Noord wordt groots en meeslepend in de steek gelaten’

Op 24 oktober was er een debat in Pakhuis de Zwijger over de Sprong over het IJ .

Lees ook

Zorgt verdichting voor meer fietsgebruik?

In 2040 moet het aantal inwoners van stadsdeel Noord verdubbeld zijn. Dat betekent veel meer bebouwing, vooral in de...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun...