Nieuwe deelvervoerplannen van de gemeente

De gemeente kwam in maart met de Nota Deelvervoer 2023. Daarin staan de deelvervoerplannen van de gemeente voor de komende tijd. Lees hieronder wat wij daar van vinden.

De gemeente wil de komende jaren het aanbod van alle vormen van deelvervoer vergroten en beter spreiden over de stad. De bedoeling is dat daardoor het eigen autobezit van de bewoners gaat krimpen. En daardoor moet de druk op de openbare ruimte in de stad lager worden. Zodat er meer ruimte ontstaat voor lopen, spelen, ontspannen en groen.

De bedoelingen vinden we goed. En we zijn blij met het streven naar een forse uitbreiding van deelbakfietsen. Maar we hebben ook onze bedenkingen.
Om te beginnen missen we een visie op de toekomst van deelfietsen. Ook zien we aankomen dat de lopende proeven in de buitenwijken doodbloeden. Verder zien we in uitbreiding van deelfietsen over de hele stad een groot nadeel: het forse beslag op de openbare ruimte dat daarvoor nodig is. Dat terwijl de gemeente met deelvervoer nu juist mikt op het vrijspelen van openbare ruimte voor lopen, spelen, ontspannen en groen (waarom ontbreekt fietsen in dat rijtje?).
En de proef met deelscooters zou volgens ons moeten stoppen. Daarmee ontstaan vooral blijvende problemen in de openbare ruimte en onveiligheid. Ook al iets wat de gemeente zelf niet wil.

Lees hier onze volledige reactie op de Nota Deelvervoer 2023

Eerder gaven we antwoord op de vraag: is deelvervoer nodig en nuttig?

Zie hier wat Milieudefensie van deelvervoer vindt.

Lees ook

Fietsers moeten kunnen meedenken

Amsterdam wil nieuwe spelregels voor de manier waarop Amsterdammers invloed kunnen uitoefenen op de plannen en projecten van de...

Hoe bevalt de vernieuwde Kinkerstraat?

De Kinkerstraat tussen de Bilderdijkstraat en de Kinkerbrug, heeft een nieuwe inrichting. In plaats van het smalle fietspad stad-in,...

Niet veilig kan nooit kwalitatief goed zijn

De gemeente Amsterdam kent een speciale commissie die moet zorgen voor een “kwalitatief goede, fysieke inrichting van de alle...