Nieuwe deelvervoerplannen van de gemeente

De gemeente kwam in maart met de Nota Deelvervoer 2023. Daarin staan de deelvervoerplannen van de gemeente voor de komende tijd. Lees hieronder wat wij daar van vinden.

De gemeente wil de komende jaren het aanbod van alle vormen van deelvervoer vergroten en beter spreiden over de stad. De bedoeling is dat daardoor het eigen autobezit van de bewoners gaat krimpen. En daardoor moet de druk op de openbare ruimte in de stad lager worden. Zodat er meer ruimte ontstaat voor lopen, spelen, ontspannen en groen.

De bedoelingen vinden we goed. En we zijn blij met het streven naar een forse uitbreiding van deelbakfietsen. Maar we hebben ook onze bedenkingen.
Om te beginnen missen we een visie op de toekomst van deelfietsen. Ook zien we aankomen dat de lopende proeven in de buitenwijken doodbloeden. Verder zien we in uitbreiding van deelfietsen over de hele stad een groot nadeel: het forse beslag op de openbare ruimte dat daarvoor nodig is. Dat terwijl de gemeente met deelvervoer nu juist mikt op het vrijspelen van openbare ruimte voor lopen, spelen, ontspannen en groen (waarom ontbreekt fietsen in dat rijtje?).
En de proef met deelscooters zou volgens ons moeten stoppen. Daarmee ontstaan vooral blijvende problemen in de openbare ruimte en onveiligheid. Ook al iets wat de gemeente zelf niet wil.

Lees hier onze volledige reactie op de Nota Deelvervoer 2023

Eerder gaven we antwoord op de vraag: is deelvervoer nodig en nuttig?

Lees ook

Meeste e-bikes kunnen en rijden te snel

Valt het jullie ook op dat steeds meer jongeren een VanMoof of fatbike hebben? Die zijn bijna allemaal illegaal...

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de...