Nieuwe deelvervoerplannen van de gemeente

De gemeente kwam in maart met de Nota Deelvervoer 2023. Daarin staan de deelvervoerplannen van de gemeente voor de komende tijd. Lees hieronder wat wij daar van vinden.

De gemeente wil de komende jaren het aanbod van alle vormen van deelvervoer vergroten en beter spreiden over de stad. De bedoeling is dat daardoor het eigen autobezit van de bewoners gaat krimpen. En daardoor moet de druk op de openbare ruimte in de stad lager worden. Zodat er meer ruimte ontstaat voor lopen, spelen, ontspannen en groen.

De bedoelingen vinden we goed. En we zijn blij met het streven naar een forse uitbreiding van deelbakfietsen. Maar we hebben ook onze bedenkingen.
Om te beginnen missen we een visie op de toekomst van deelfietsen. Ook zien we aankomen dat de lopende proeven in de buitenwijken doodbloeden. Verder zien we in uitbreiding van deelfietsen over de hele stad een groot nadeel: het forse beslag op de openbare ruimte dat daarvoor nodig is. Dat terwijl de gemeente met deelvervoer nu juist mikt op het vrijspelen van openbare ruimte voor lopen, spelen, ontspannen en groen (waarom ontbreekt fietsen in dat rijtje?).
En de proef met deelscooters zou volgens ons moeten stoppen. Daarmee ontstaan vooral blijvende problemen in de openbare ruimte en onveiligheid. Ook al iets wat de gemeente zelf niet wil.

Lees hier onze volledige reactie op de Nota Deelvervoer 2023

Eerder gaven we antwoord op de vraag: is deelvervoer nodig en nuttig?

Zie hier wat Milieudefensie van deelvervoer vindt.

Lees ook

Passage Rijks 10 jaar open

Toen er meer dan 20 jaar geleden geld beschikbaar kwam voor een toekomst-bestendige vernieuwing van het Rijksmuseum, werd daarvoor...

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROW kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen...

Fietsstraat of fietsstroken?

De gemeente Amsterdam mag graag goede sier maken met haar fietsstraten. Maar dat is alleen terecht als die fietsstraten...