Laat fietsers ‘meeliften’ met het OV

De Fietsersbond kijkt altijd goed naar nieuwe plannen van de gemeente, ook als het geen fietsplannen zijn. Want je weet nooit of fietsers er geen schade van ondervinden. In een plan voor het Westerpark waren de fietsers vergeten, terwijl het park voor fietsers van groot belang is. Zo konden we tijdig aan de bel trekken. Het plan voor een nieuwe busroute tussen station Sloterdijk en Centraal station, is ook zo’n plan. Niet dat de fietsers in dat plan vergeten zijn, maar wel vonden wij dat het voorstel kansen miste om het fietsen langs die route te verbeteren. Daarom reageerden we op de (concept) Nota van Uitgangspunten HOV-bus Sloterdijk-Centraal Station.
Hieronder twee van die kansen die wij bij de gemeente onder de aandacht gebracht hebben.

Halte Zaanstraat

Met de komst van de HOV-lijn rijdt bus 22 niet langer over de Spaardammerdijk en komt de halte daar te vervallen. Maar omdat de HOV-bus aan de andere kant van de tunnel rijdt moet daar een halte komen, die ook ook bereikbaar moet zijn voor de bewoners van de Spaarndammerbuurt.

De bestaande halte Zaanstraat (zwart sterretje) moet worden verplaatst naar de overkant (rood sterretje)

Maar dat is een probleem, want na de aanleg van de tunnel is oversteken daar onmogelijk gemaakt (te gevaarlijk). Met de nieuwe halte ligt het voor de hand om die oversteekmogelijkheid te herstellen, op een veilige manier natuurlijk. En dat biedt volgens ons een mooie kans aan om ook de opgeheven oversteek voor fietsers daar te herstellen. Hieronder hebben we die langzaam-verkeers-oversteek met groen aangegeven op een kaartje van de gemeente.

De terugkeer van de oversteek maakt een eerder verlies (dat nog steeds gevoeld wordt) ongedaan, maar dat niet alleen, het kan nog beter uitpakken. Omdat voor die oversteek het bestaande fietspad langs de Archangelweg verlengd moet worden tot aan de Spaarndammerdijk, ligt het voor de hand dat fietspad aan te laten sluiten op het fietspad dat verder westwaarts langs de noordzijde van de Spaardammerdijk doodloopt. Iets dat blijkens onderstaande foto door veel fietsers (en voetgangers) nog steeds niet geaccepteerd wordt.

Olifanten(fiets)pad tussen volkstuinen en Spaardammerdijk.

Zo slaan we met deze aanvulling twee vliegen in één klap: zowel voetgangers als fietsers (waaronder veel leerlingen van het Vierde Gymnasium) profiteren daarvan.

Centraal station

De nieuwe HOV-bus eindigt op het busplatform van Centraal Station. Daarvoor moet op de Ruijterkade een busbaan gecreëerd worden, maar dat kan alleen als de bestaande fietsoversteek naar het westen opschuift, voorbij de kruising met de Droogbak. Voor de meeste fietsers is dat een forse achteruitgang: de verkeerde kant op (niet naar de pont) plus een extra oversteek (met lange wachttijden) en tweemaal dezelfde (brug)helling. Op onderstaand kaartje hebben we (rechts boven) met groen aangegeven wat fietsers willen en geeft de asfaltrode slinger de omweg aan

Volgens ons is wat fietsers willen, goed mogelijk. Daarvoor is nodig dat waar nu taxi’s en kiss & ride-verkeer rijden, ruimte gemaakt wordt voor fietsers. Die ruimte is er. Sterker nog, die ruimte is er volop als de taxi-standplaatsen verplaatst zouden worden naar het busplatform dat toch al veel te ruim in z’n jasje zit. Daar zullen de taxichauffeurs ook blij mee zijn: wanneer die afrijden met een oostelijke bestemming hoeven ze niet langer via de westelijke afrit een flink stuk om te rijden.
Laten we wel wezen: dit voorstel komt in feite neer op een gedeeltelijke reparatie van het verlies dat de bouw van het busplatform in 2000 voor fietsers heeft betekend. Gedeeltelijk, want niet alles wat daar node gemist wordt, kan hersteld worden. Immers, de fietsers zijn rond CS nog steeds de toegang tot de de Westelijke Onderdoorgang kwijt, evenals het fietspad langs Lovers op de Prins Hendrikkade (beide op de tekening hierboven in geel aangegeven).

Tot slot

Fietsers en OV hebben nog wel eens last van elkaar. Wanneer een bus of tram het verkeerslicht naar z’n hand zet, betekent dat nogal eens langer of vaker rood licht voor fietsers. Maar daar staat tegenover dat in zo’n zelfde geval fietsers ook van het OV kunnen profiteren, bijvoorbeeld wanneer ze mogen ‘meeliften’ met een door het OV afgedwongen groen. Met de voorstellen die we in onze inspraakreactie op een rij gezet hebben, hopen we op zo’n wederzijds gunstige relatie: we kunnen met sommige onderdelen ervan meeliften. En daar spint volgens ons het OV ook garen bij. Hopelijk zien de plannenmakers dat ook zo.

Lees ook

Zienswijze Vernieuwing Station Lelylaan

De gemeente gaat de onmiddellijke omgeving van Station Lelylaan vernieuwen. Het meeste in die plannen betekent een verbetering voor...

Eindelijk goed plan voor de Sloterweg

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op 14 december heeft B&W ingestemd met de Nota...

Maak de Oranje Loper zo goed mogelijk

Wie van het Mercatorplein naar het Centraal Station fietst, rijdt gewoonlijk via de Jan Evertsenstraat, Admiraal de Ruiterweg, De...