Reactie op Voorlopig Ontwerp 1e Oosterparkstraat

Reactie op Voorlopig Ontwerp 1e Oosterparkstraat

Het Voorlopig Ontwerp voor de 1e Oosterparkstraat(dd 14-11-2017) waarin de fietspaden worden opgeheven betekent voor fietsers eenverslechtering ten opzichte van de huidige situatie. Als je de fietspaden wil opheffen moet de hoeveelheid autoverkeer worden teruggedrongen, en de voorgestelde gecombineerde rijbaan is te smal voor deze Plusnet Fiets route. Ook pleiten we voor rood asfalt ipv klinkers en het vermijden van gevaarlijke situaties door autoparkeren tegen de rijrichting van fietsers in. Lees onze volledige reactie hier

Lees ook

Maatregel 15

Op 22 februari verzonden we onze reactie op de (concept) Nota van Uitgangspunten Maatregel 15 over de herinrichting van de Oostertoegang,...

Opheffen fietspaden Oranje Loper?

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat. Die wens is...

Brug in plaats van tijdelijke pont Zeeburgereiland

Inspraakreactie op variantenstudie Voorstel: onderzoek een brug in plaats van een tijdelijke pont als voorkeursalternatief voor de verbinding naar Zeeburgereiland....