Meer en beter fietsen in de Zuidas

11 februari 2015 – De Fietsersbond bood vandaag wethouder Litjens haar visie aan op de Zuidas. De gemeente wil dat fietsen er meer ruimte krijgt, de Fietsersbond laat zien hoe dat kan en eigenlijk zou moeten.

Bij de overhandiging zei Gerrit Faber namens de Fietsersbond Amsterdam: “In onze Fietsvisie geven we concreet aan welke kansen er zijn om de fiets te stimuleren en om fietsroutes te verbeteren. Want (vrij naar Jan Schaeffer) “Over goede voornemens kun je nog niet fietsen”! We geven ook aan hoe je automobilisten kunt helpen over te stappen op fiets en OV.”

Keuzes maken

Faber benadrukte dat er keuzes gemaakt moeten worden: “Keuzes vóór de fiets maken, dat wordt breed gedragen. Maar soms moet dat ten koste gaan van de ruimte voor de auto. Een A++ norm voor parkeren. Niet kunnen afslaan om een veilige fietsoversteek in 2 richtingen mogelijk te maken. Die keuze ligt moeilijker, maar maak als dat nodig is ook die keuze!”

Ontvlechten

Belangrijk is ook ‘ontvlechten’, dat wil zeggen autoluwe fietsroutes. Met het doortrekken van de Minerva-as als fietsroute wordt voorkomen dat het station straks een barrière is tussen de buurten ten noorden en ten zuiden van het Zuidasdok. Bovendien pleiten we voor het behouden van de onderdoorgangen in de ‘Groene Zoomroute’, zodat fietsers veilig naar de overkant van de drukke autoverbindingen kunnen komen.Aan de Zuidkant van de A10 zou ook een autoluwe doorgaande fietsroute moeten komen, die de Zuidas beter verbindt met Nieuw Sloten, Schiphol en ZuidOost.“Lees onze visie hier

Read the summary of our Bike Ambition hereMeer over de Zuidas hier

Op dit kaartje van de Zuidas zijn de Miverva-as en de Groene Zoomroute duidelijk aangegeven.
Op dit kaartje van de Zuidas zijn de Miverva-as en de Groene Zoomroute duidelijk aangegeven.

Lees ook

Maatregel 15

Op 22 februari verzonden we onze reactie op de (concept) Nota van Uitgangspunten Maatregel 15 over de herinrichting van de Oostertoegang,...

Worden de Groene Zoomroute en de Sportas wel serieus genomen?

Fietsersbond Amsterdam reageerde op een gemeentelijk beleidsstuk over de ontwikkeling van het gebied rond de sporthallen Zuid - het...

Opheffen fietspaden Oranje Loper?

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat. Die wens is...