OV kan fiets aanvullen. Maar niet dwarszitten!

Op de Koninginneweg moet de tram nog harder gaan rijden, dus nog gevaarlijker voor fietsers!
Op de Koninginneweg moet de tram nog harder gaan rijden, dus nog gevaarlijker voor fietsers!
14 oktober 2013 – In het Amsterdamse OV wordt de komende jaren fiks geïnvesteerd. Daar is niks tegen, behalve als het ten koste gaat van de fietsers. En dat dreigt nu juist wel te gebeuren.

Dat is de boodschap van de Fietsersbond aan de raadsleden van de Stadsregio Amsterdam. Aanleiding zijn de investeringsplannen die nu op stapel staan of zelfs al in uitvoering genomen worden. Al te vaak blijken die plannen nadelig voor de fietsers en zelfs hun veiligheid op het spel te zetten.

Averechts effect
Volgens de Fietsersbond wordt daarmee bovendien de door de overheid gewenste toename van het gezamenlijk aandeel fiets en OV in het verkeer nooit bereikt, maar bereikt men met veel geld enkel een verschuiving van fiets naar OV. Dan heeft de investering dus een averechts effect. Daarom stelt de Fietsersbond voor om bij ieder OV-project een fiets-effect-check te doen.

Meer investeren in de fiets
Daarnaast wijst de Fietsersbond erop dat de investeringen in het fietsen wel erg schraal afsteken tegen die in het OV. Minstens 400 miljoen per jaar uit het beschikbare budget gaat naar het OV. Slechts enkele miljoenen worden besteed aan de fiets. Terwijl in bijvoorbeeld Amsterdam bijna 2x zoveel mensen fietsen als het OV gebruiken, geeft de Stadsregio 50x zoveel geld uit aan het OV als aan de fiets. En met het aantal ambtenaren is het al net zo: we tellen 50 medewerkers bij de Stadsregio die bezig zijn met OV op één ambtenaar voor de fiets.

Fietsers hebben meer ruimte nodig
Dat er veel gefietst wordt is goed voor de luchtkwaliteit, de leefbaarheid, de gezondheid en de overheidsportemonnee. De gemeente Amsterdam heeft becijferd dat investeringen in de fiets zichzelf dubbel en dwars terugverdienen. Maar de fietsinfrastructuur loopt tegen haar grenzen aan. Kranten berichten steeds vaker – en terecht – over fietsfiles in de spits, volle fietsenstallingen en ongevallen op te smalle fietspaden.

Fietsers hebben ook meer geld en meer inzet nodig
Daarom roept de Fietsersbond de Stadsregio op daar snel iets aan doen, zoals meer budget voor de fiets, meer capaciteit om de gemeenten te helpen met goed fietsbeleid en meer aandacht voor de effecten van snel OV op de veiligheid, de snelheid en het comfort van de fietsers.

Lees hier onze reactie op de Investeringsagenda OV van de Stadsregio.

Lees ook

Eindelijk goed plan voor de Sloterweg

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op 14 december heeft B&W ingestemd met de Nota...

Verbeter de fietsverbindingen tussen stad en Zeeburgereiland

Fietsen tussen de stad en Zeeburgereiland gebeurt steeds meer. Geen wonder: er zijn daar steeds meer bewoners en bestemmingen....

Maak de Oranje Loper zo goed mogelijk

Wie van het Mercatorplein naar het Centraal Station fietst, rijdt gewoonlijk via de Jan Evertsenstraat, Admiraal de Ruiterweg, De...