Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad

Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad

15 APRIL 2020
De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zitting die betrokken zijn bij het openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam. Ook de Fietsersbond participeert in de RAR. Voor de RAR zoekt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam een onafhankelijke voorzitter

Meer informatie: hier

Lees ook

Naar een veiliger stad voor fietsers

Als voorbereiding op nieuw beleid voor de verkeersveiligheid van de stad, heeft de gemeente stakeholders en burgers om input...

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij...

Schinkelkwartier wordt stadswijk

De gemeente heeft plannen voor de ontwikkeling van het Schinkelkwartier tot een 'stadswijk'. Het gaat om het gebied...