Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad

Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad

15 APRIL 2020
De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zitting die betrokken zijn bij het openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam. Ook de Fietsersbond participeert in de RAR. Voor de RAR zoekt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam een onafhankelijke voorzitter

Meer informatie: hier

Lees ook

VERZOEK AGENDEREN TKN 11 MONITOR EN AANSCHERPING MEERJARENPLAN FIETS

Fietsersbond Amsterdam is zeer ongerust of de politieke ambities zoals uitgesproken in de verkiezingsprogramma’s voldoende worden waargemaakt en deed...

FACTSHEET

FACTSHEET Voorgeschiedenis van SNorfiets Op Rijbaan (SNOR) en de invloed daarop van de Fietsersbond Amsterdam...

8 april Snorfietsers naar de rijbaan

Fietsersbond Amsterdam deelt stikkers uit Ruim tien jaar heeft de Fietsersbond...