Deltaplan fietsparkeren bij Centraal Station

De Fietsflat bij het CS
De Fietsflat bij het CS

De Fietsersbond wil alle middelen inzetten om het fietsparkeerleed bij het Centraal Station op korte termijn te verminderen en op lange termijn op te lossen.

Alleen een breed pakket maatregelen helpt:

  • grote stallingen direct onder het station,
  • de fietsflat en de stallingen op het maaiveld niet opheffen,
  • aanduidingen die vertellen waar nog plek is,
  • een efficiënte manier om te lang en fout geparkeerde fietsen te verwijderen,
  • extra OV-fietsen die forenzen van buiten de stad verleiden om niet meer langdurig hun eigen fiets bij het CS te parkeren,
  • en extra plekken bij metrostations die helpen om de druk op het Centraal Station te verlichten.

Niet achter de feiten aan lopen
De gemeente treft in het Meerjarenplan Fiets (zie ook hier) een aantal goede maatregelen, maar de Fietsersbond verwacht dat de vraag naar fietsplekken meer zal toenemen dan men denkt. Zo zijn er reizigers die door het feitsparkeerprobleem nu niet op de fiets naar het station komen, en ook zal door een andere OV-studentenkaart het aantal fietsende studenten fors kunnen stijgen.

Naast de maatregelen die de gemeente voorstelt wil de Fietsersbond op korte termijn in ieder geval een extra fiets-ponton en extra plekken bij de ponten in Noord.

In bijgaande notitie aan de gemeenteraad werkt de Fietsersbond haar voorstellen uit.

Zie ookLees ook

Brief over slechte fietsparkeersituatie stadsdeelhuis Noord

Op 19 april stuurden we een brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord. In die brief vragen we...

Maatregel 15

Op 22 februari verzonden we onze reactie op de (concept) Nota van Uitgangspunten Maatregel 15 over de herinrichting van de Oostertoegang,...

Sprong over het IJ kan sneller

Op 3 maart bepleitten we bij de gemeenteraad haast te maken met het verbeteren van de verbindingen tussen de...