Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Doe dat dan goed!

Het DB in stadsdeel Centrum wil de Nieuwe Spiegelstraat inrichten volgens de uitgangspunten van Puccini. Dat wil zeggen: het rode asfalt vervangen door klinkers en de witte klinkerrand door hoge stoepbanden.
De gemeente pleit voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers, maar met dit voorstel verliezen voetgangers en fietsers juist ruimte!
Ruimte, die bovendien door stoepranden en putdeksels minder vergevingsgezind wordt – ook al in strijd met gemeentebeleid.

Wij vinden dat er een eind moet komen aan die akelige haakse stoepbanden in veel te krappe straten met druk fietsverkeer, zoals recent ook al aangelegd op de Nieuwezijds Voorburgwal (foto hieronder).

Het nieuwe Pucciniprofiel op de Nieuwezijds Voorburgwal, ook al Plusnet Fiets

Daarom doen we een beroep op de stadsdeelcommissie om het ontwerp niet enkel ter kennisgeving aan te nemen maar inhoudelijk te behandelen.
Wij bepleiten een geheel gelijkvloerse straat met straatkolken in het voetgangersdeel (d.w.z. buiten de fietsloper, want daar leiden die kolken en putdeksels tot gevaarlijk slingeren).

Lees ook

Niet veilig kan nooit kwalitatief goed zijn

De gemeente Amsterdam kent een speciale commissie die moet zorgen voor een “kwalitatief goede, fysieke inrichting van de alle...

Gemeente neemt registratie fietsongevallen over

Gemeente Amsterdam krijgt beschikking over ambulancegegevens Na ruim een jaar stopt het meldpunt. Driekwart van alle fietsongevallen in Nederland blijft...

Kunnen fietspaden zomaar weg?

Toen in de Spuistraat de fietspaden werden opgeheven en de rijbaan fietsstraat werd genoemd, hebben we bezwaar gemaakt (meermaals:...