Niet terug naar af!

Niet terug naar af!

Meer ruimte voor fietsers door geen fietspaden aan te leggen?
Meer ruimte voor fietsers door geen fietspaden aan te leggen?
20 februari 2015 – De gemeente wil meer ruimte en veiligheid voor fietsers. Maar sommige maatregelen dreigen fietsers juist ernstig te duperen.

Wethouder Litjens heeft gisteren zijn plannen bekend gemaakt om de grote en steeds groter wordende problemen voor fietsers in Amsterdam te lijf te gaan. De meeste van die plannen kenden we al, maar sommige nieuwe zijn verontrustend.

Van Woustraatmodel
Zo wil de wethouder een proef nemen met het opheffen van fietspaden in zeer druk befietste winkelstraten (Kinkerstraat, Weteringsschans) waar de invoering van 30 km/uur dan voor de veiligheid van de fietsers moet zorgen. Verontrustend is dat het in beide gevallen om 'plusnet fiets' routes gaat, d.w.z. wegen waar volgens het beleid van de gemeente fietsers nu juist ruim baan zouden moeten krijgen. Daar is natuurlijk geen sprake van in een situatie waar fietsers zich moeten zien te redden tussen rijdende, in- en uitparkerende en dubbelgeparkeerde auto's. Alsof je de Van Woustraat – volgens Amsterdammers de gevaarlijkste straat voor fietsers – als model neemt om het voor fietsers veiliger te maken. Juist een van de weinige straten in Amsterdam waar 40 jaar lang niets is gedaan aan de verkeersveiligheid!

Fietsersbond
De Fietsersbond Amsterdam pleit al tijden voor 30-kilometerwegen,maar mét behoud van fietspaden. “Ik ben verontrust over de redenatie: het is een 30-kilometerweg, dus het fietspad kan worden opgeheven. Dat bestrijden we”, zegt Gerrit Faber. “Op drukke straten blijft het belangrijk een eigen fietspad te hebben. Ik laat mijn dochter van twaalf daar liever niet fietsen.”
Ook in een artikel in de Metro hebben fietsers, gevraagd naar hun mening over deze plannen, er geen goed woord voor over.

De Fietsersbond heeft in een zienswijze proberen duidelijk te maken wat er mis is met de voorgestelde maatregelen.

Lees ook ons standpunt over de toekomst van het fietspad in een 30 km/uur stad.

Terug naar de voorpagina

Toestanden zoals die op de Van Woustraat nu, waren 40 jaar geleden een reden om de Fietsersbond op te richten!
Toestanden zoals die op de Van Woustraat nu, waren 40 jaar geleden een reden om de Fietsersbond op te richten!

Lees ook

Stel Sprong over het IJ niet uit

Wij schreven een brief naar de twee nieuwe wethouders - Van der Horst en Van Danzig - die verantwoordelijk...

Deelvervoer: is dat nodig en goed?

Overal in de stad rondgestrooide deelfietsen veroorzaakten in 2017 een enorme chaos. Daarom startte de gemeente proeven met deelmobiliteit...

Terrassenbeleid moet ook over fietsers gaan

Niet alleen bewoners, Cliëntenbelang, voetgangersorganisaties en de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad protesteren tegen het voorgenomen terrassenbeleid...