Fietsersbond subsidie kwijt, fietsers de dupe

3 juni 2015 – Het College van B&W bezuinigt zo'n 30 miljoen euro op subsidies. Ook de Fietsersbond wordt getroffen. Het lijkt een misverstand.

De Fietsersbond is goud waard
De Fietsersbond is ooit door de gemeente gevraagd adviezen te geven over verkeerskundige kwesties waar fietsers bij betrokken zijn. De Fietsersbond stelde daar 2 part time professionals voor aan. Zij vertegenwoordigen met hun opgebouwde expertise de Fietsersbond in (ambtelijke) overleggen en vertalen de ervaring, inzet en deskundigheid van zichzelf en een groot aantal actieve Amsterdamse Fietsersbondleden naar verkeerskundige adviezen.

Concrete resultaten
Veel van die adviezen zijn de afgelopen jaren op straat omgezet in praktische verbeteringen voor fietsers. Denk daarbij aan de toepassing van asafalt op fietspaden, een betere afstelling van verkeerslichten (waardoor het minder verleidelijk wordt om door rood te rijden), maar ook de aanleg van nieuwe routes waardoor conflictsituaties met gevaarlijk verkeer worden vermeden. Ook de actie om snorscooters van fietspaden te weren, is begonnen en aangezwengeld door de Fietsersbond.

Misverstand
De gemeente suggereert dat ze nu via sociale media net zo goed zelf aan de Amsterdamse fietsers kan vragen wat ze willen en dat de Fietsersbond niet meer nodig is. Het misverstand is dat Amsterdamse fietsers heel goed weten wat goed voor ze is, maar dat dat iets anders is dan weten wat je precies kunt doen om die wensen in werkelijkheid om te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de 30 km-drempels die dankzij de Fietsersbond een specifieke vorm hebben, waar fietsers minimaal last van hebben terwijl auto's echt af moeten remmen als ze harder dan 30 rijden.

De Fietsersbond kan zich eigenlijk niet voorstellen dat de gemeente bij nader inzien niet zal terugkomen op het zo ruw willen verbreken van de samenwerking. Wij geloven dat zal worden ingezien dat 'pennywise, poundfoolish' zou zijn. Want heus, die professionele ondersteuning is z'n geld meer dan waard. Wist u bijvoorbeeld dat de fietstunnel onder CS (die binnenkort opengaat) er nooit gekomen was – of anders 10 miljoen meer zou hebben gekost – als de Fietsersbond dat een aantal jaren geleden niet had voorkomen? En dat diezelfde tunnel zonder de Fietsersbond waarschijnlijk ook door brommers zou worden gebruikt?

Bezuinigen zal meer kosten dan het oplevert, vooral in een tijd als nu waar de gemeente zoveel moeite heeft om passende antwoorden te vinden op de groeiende vraag naar fietsvoorzieningen. Een tijd bovendien waarin het college zelf zegt te kiezen voor de fiets!

Kogel door de kerk?
Het bezuinigingsplan is op 1 en 2 juli door de gemeenteraad aangenomen. Deze uitkomst stond door afspraken in de coalitie van VVD, SP en D66 eigenlijk van tevoren al vast.

Toch hebben alle mailtjes, gesprekken, inspraak en aanwezigheid bij de raadscommissie van betrokken leden wel degelijk zin gehad. Raadsleden en de wethouder hebben goed geluisterd naar ons verhaal. Een motie van GroenLinks om te “onderzoeken hoe de fietsverkeerskundige adviezen van de fietsersbond na beëindiging van de subsidie voor de gemeente zoveel mogelijk behouden kunnen blijven via bijvoorbeeld ondersteuning van de SRA (stadsregio), via een inkooprelatie of op enigerlei andere wijze” werd unaniem aangenomen. Ook de wethouder wil de “waardevolle advisering van de Fietsersbond behouden”. Maar hij benadrukte ook dat hij geen garantie kon geven dat dit voor hetzelfde bedrag en over de volle breedte van de huidige activiteiten kon.De wethouder (of zijn ambtenaren) gaat daarover met ons in gesprek.

Kortom: nu is nog niks zeker. We moeten de komende maanden nog flink aan de slag om ervoor te zorgen dat we ook in 2016 goed kunnen blijven opkomen voor de Amsterdamse fietser.

Terug naar de voorpagina

ACTUEEL

  • Lees onze inspraakreactie van 25 juni in de gemeenteraadscommissie Financiën
  • Lees onze zienswijze van 17 juni ingebracht in de vergadering van de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid.
  • Lees de brief die we op 13 juni naar de gemeenteraadsleden stuurden om ze ervan te overtuigen dat de gemeente zonder de professionele inbreng van de Fietsersbond slecht en duur af is. En dat ook de fietsers daarvan de dupe worden.
  • Lees onze inspraakreactie van 4 juni jl. tijdens een extra vergadering van de gemeenteraadscommissie Financiën.

Het zou wel erg ironisch zijn als de Fietsersbond in het jaar van haar 40-jarige bestaan, in Amsterdam door een onbegrijpelijke bezuiniging zou worden bedreigd.
Het zou wel erg ironisch zijn als de Fietsersbond in het jaar van haar 40-jarige bestaan, in Amsterdam door een onbegrijpelijke bezuiniging zou worden bedreigd.

Lees ook