Sterke stijging fietsongevallen

Sterke stijging fietsongevallen

22 april 2014 – Uit onderzoek onder wielrenners blijkt een sterke toename van het aantal ongevallen dat fietsers onderling veroorzaken, met name op fietspaden. De meeste wielrenners geven de schuld aan gewone fietsers.

Dit zijn de belangrijkste conclusies die het onderzoek van VeiligheidNL trekt:

  • “Veel wielrenners vinden dat hun gedrag op de weg en op het fietspad verbetering behoeft, maar de schuld van aanrijdingen met fietsers ligt volgens hen toch meestal bij de fietser. Het onaangepast gedrag van wielrenners is daarbij volgens hen zelf in de laatste jaren niet toegenomen.
  • botsingen tussen allerlei typen fietsers lijken de laatste jaren toe te nemen, en relatief veel sterker dan andere typen fietsongevallen. Het grootste probleem daarbij is zeker niet de botsingen tussen fietsers en wielrenners. Aanrijdingen tussen wielrenners onderling, maar vooral tussen gewone fietsers onderling, komen veel meer voor.
  • Het aantal wielerblessures op de SEH-afdeling is fors gestegen: vooral fracturen, schouder- en hoofdblessures komen veel meer voor. Daarmee lijkt ook de gemiddelde ernst van de letsels toe te nemen. De achterliggende oorzaak van deze relatief sterke stijging zijn uit Letsel Informatie Systeem LIS niet eenvoudig te achterhalen. Mogelijk is er een verband met toenemende drukte die tot meer botsingen leidt, of met weersomstandigheden.”

En in een aangehaald rapport wordt de volgende aanbeveling gedaan: “Mogelijk is de toename van botsingen tussen verschillende typen fietsers een gevolg van toenemende drukte op fietspaden. Verbreding/verbetering van fietspaden kan een oplossing hiervoor bieden. Zeker op mooie dagen kan drukte tot veel aanrijdingen leiden.”

Commentaar
Eigenlijk brengt dit onderzoek weinig nieuws en roept het meer vragen op dan er worden beantwoord, ook al staat de toename van het gerapporteerde aantal ongevallen met name op fietspaden binnen de bebouwde kom als een paal boven water.

Een van de urgente vragen die het onderzoek in ieder geval oproept, is: hoe het zit in Amsterdam? Want is dat niet bij uitstek een stad waar het aantal fietsers enorm is toegenomen (en nog steeds toeneemt) terwijl er voor die fietsers op fietspaden maar al te vaak veel te weinig ruimte is? En er wel veel gepraat en geämbieerd wordt, maar waar het maar mondjesmaat tot daden komt?

Zie ook: Het Parool

Lees ook

Fietsersbond ook voor minimumleeftijd fatbikes

Naar aanleiding van een aantal recente ongelukken besteedde AT5 aandacht aan de gevaren die snelle fatbikes in de stad...

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien...

Zorgen over onveiligheid fietsers

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben onder andere AT5 en NH Nieuws aandacht besteed aan de zorgen...