Gemeente belooft meer groene golven, meer ruimte en een wrakkenman

19 februari 2014 – Meer plek voor de fiets en de Wrakkenman haalt oude fietsen weg.

De fiets is een belangrijk en populair vervoersmiddel in Amsterdam. Aldus de gemeente. Het fietsgebruik in Amsterdam is de afgelopen 20 jaar gegroeid met meer dan 40 procent.

Problemen
Dagelijks rijden Amsterdammers nu al zo’n 2 miljoen kilometer en de smalle fietspaden verwerken een groeiende stroom fietsers. De overlast van overvolle rekken bij de stations begint een bereikbaarheidsprobleem te worden.

Versneld extra maatregelen
Om de fietser beter te faciliteren heeft het college van B&W besloten om aanvullend op het Meerjarenplan Fiets (dat de komende jaren onder andere voorziet in 40.000 extra fietsparkeerplekken) versneld extra maatregelen te nemen. Zo denkt men aan meer groene golven voor fietsers om de doorstroming te verbeteren, krijgen fietsers meer eigen opstelstroken bij verkeerslichten en wordt een ‘wrakkenman’ aangesteld om oude fietsen af te voeren.

Meer onderzoek
Het college heeft verder besloten meer maatregelen te onderzoeken die effectief kunnen zijn zoals een grootschalige knipactie om plekken in de rekken vrij te maken, extra (tijdelijke) stallingscapaciteit bij Centraal Station en ‘pop-up’ fietspunten die ad hoc neergezet kunnen worden. Maarten van Poelgeest, wethouder Verkeer: “Amsterdam heeft baat bij meer fietsgebruik en snakt naar meer plek voor de fietser. Fietsen is goedkoop, snel, gezond en schoon en goed voor de bereikbaarheid. Het toegenomen fietsgebruik bespaart de stad bovendien jaarlijks € 20 miljoen in het OV en € 20 miljoen aan autoinfrastructuur.”

Download het volledige Meerjarenplan Fiets 2012-2016.

Zie ook Het Parool van vandaag

Of de aangekondigde maatregelen ook deze problemen oplossen...
Of de aangekondigde maatregelen ook deze problemen oplossen…

Lees ook

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie 2 januari 2020, (update...

De fietser in de Agenda Amsterdam Autoluw

Mooie woorden zijn niet genoeg Commentaar van de Fietsersbond afdeling Amsterdam4 DEC 2019Meer...

Manifest Amsterdam Autoluw

Manifest Amsterdam Autoluw1 NOV 2019De gemeente Amsterdam heeft voorstellen gedaan voor een autoluwe stad. Wij...