Hierover sprak de Fietsersbond in tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum op 28 februari.

De planvorming voor de Eilandenboulevard duurt al even. Van aanvang af was duidelijk dat veel bewoners en ook de Fietsersbond de mogelijkheid wensten om langs het water te kunnen blijven rijden.

Indien het tweerichtingfietspad langs de gevels aantrekkelijk genoeg wordt, zouden minder mensen geneigd zijn langs het water te fietsen. Maar mede door omstandigheden buiten het plangebied,is dat onwaarschijnlijk. Het zou bijvoorbeeld beter geweest zijn indien het tweerichting fietspad tot Funen zou doorlopen. Ook een keuze op termijn aan welke kant van de Prins Hendrikkade een fietspad blijft, zal invloed hebben.

In voorliggend plan wordt fietsen langs het water vrijwel onmogelijk gemaakt. Er komt shared space, die je bij het Kattenburgerplein en de Dageraadsbrug alleen kan bereiken en verlaten via het trottoir. Dat is vragen om conflicten, waarna fietsers gedemoniseerd zullen worden.

Wij vragen daarom onderscheid aan te brengen op de weg tussen de plek voor voetgangers en voor fietsers, zowel in het shared space gebied als op de toeleidende trottoirs.

lees de complete inspraakreactie hier

Lees ook

Politieke Partijen aan het woord in 2 filmpjes

1. Prettig doorfietsen https://www.youtube.com/watch?v=_-3oIuA1q7g&feature=youtu.be 2. Fietspad voor fietsers https://www.youtube.com/watch?v=QlEP-bc-wqA

Eilandenboulevard; Fietsers willen langs het water kunnen blijven fietsen

28 februari 2017 - De Fietsersbond Amsterdam sprak hierover in tijdens de...

Verkeersplein zoekt vrijwilligers

3 februari 2017 - Ook dit jaar zoekt Verkeersplein Amsterdam weer mensen die helpen leerlingen uit...