Fietsersbond wil meer veren

Onze visie op kaart
Onze visie op kaart
2 maart 2017 – De Fietsersbond Amsterdam gaf haar reactie op de uitvoeringsplannen van de gemeente voor de IJoever-verbindingen. Wij pleitten eerst en vooral de inzet van meer veren.

Op 10 januari 2017 hebben B&W hun Voorkeursbesluit Fase 2 Sprong over het IJ bekend gemaakt. Hoofdpunten daaruit zijn het rechttrekken van het IJpleinveer en het bouwen van de Javabrug. De Fietsersbond ondersteunt het rechttrekken van het IJpleinveer. Door de korter vaartijd kan de frequentie omhoog. Verder zijn we verheugd over het besluit om op korte termijn een fiets/voetgangersbrug over het Noord-Hollands Kanaal te bouwen. Daarmee kan de drukte flexibel over de ponten verdeeld worden.

EYE-veer en JAVA-veer

Omdat de komende jaren het vervoer over het IJ zal blijven groeien en bruggen er nog lang niet zijn, pleit de Fietsersbond voor meer verbeteringen van de veren op korte termijn. Met een nieuw Eyeveer tussen Westerdoksdijk/Westerdokskade en Eye aan de westzijde. En aan de oostzijde verplaatsing van het huidige Oostveer naar een Javaveer wat op de kortere oversteek frequenter kan varen.Deze nieuwe veren sluiten goed aan op het fietsnetwerk en kunnen met een korte en frequente oversteek de druk op de centrale veren verlichten. Ze vullen het voorstel van B&W aan met belangrijke en hoognodige verbeteringen voor de korte entermijn. Het Javaveer is nodig voor de periode dat de Javabrug er niet is.

De Fietsersbond ondersteunt het bouwen van de Javabrug, mits niet hoger dan 9,5 meter. Maar eerst afdalen van de Jan Schaeferbrug, en vervolgens weer stijgen naar de Javabrug is onaanvaardbaar. Fietsers moeten van de Jan Schaeferbrug zonder onderbreking door kunnen stijgen naar de Javabrug.

EYE-tunnel

In zijn reactie doet de Fietsersbond verder suggesties voor de toekomst. De Fietsersbond is voorstander van een Eye-tunnel, in het gebied direct ten westen van het Centraal Station. Deze sluit veel beter aan op het fietsnetwerk dan een brug bij het Stenen Hoofd.Voor de langere termijn ziet de Fietsersbond kansen voor een vaste oeververbinding bij de Houthaven. De Fietsersbond is geen voorstander van een tunnel alleen voor voetgangers, zoals B&W nu willen laten onderzoeken. Zo’n grote investering moet ook aan fietsers ten goede komen.

Lees hier onze reactie

Op 7 maart gaven wij dit persbericht uit.
Voor vragen kunt u terecht bij Jeroen Verhulst: 06 – 55 20 13 06


Lees hier de nota van uitgangspunten van de gemeente.

Update 22 maart:
Minister Melanie Schultz (VVD) van Infrastructuur en Milieu heeft zich gemengd in de discussie over een (fiets)brug over het IJ en is geen voorstander. Ze dreigt Amsterdam met maatregelen.

Lees hier onze eerdere berichtgeving

Terug naar de voorpagina

Visie Fietsersbond over Sprong over het IJ in beeld:\\ Op korte termijn de veren verbeteren door rechttrekken IJpleinveer, verplaatsen Oostveer naar Javaveer en nieuw Eye-veer. En brug over NH kanaal.\\Op langere termijn een goed befietsbare Javabrug en Eyetunnel en een vaste verbinding t.h.v. de Houthaven.\\ De routes langs het IJ verbeteren met o.a. een brug over van Hasseltkanaal west.
Visie Fietsersbond over Sprong over het IJ in beeld:\\ Op korte termijn de veren verbeteren door rechttrekken IJpleinveer, verplaatsen Oostveer naar Javaveer en nieuw Eye-veer. En brug over NH kanaal.\\Op langere termijn een goed befietsbare Javabrug en Eyetunnel en een vaste verbinding t.h.v. de Houthaven.\\ De routes langs het IJ verbeteren met o.a. een brug over van Hasseltkanaal west.
Vorig artikel
Volgend artikel

Lees ook

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun...

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de...