Veiligheid op Van Wou in gevaar

8 maart 2016 – Fietsersbond bezorgd over verkeersveiligheid in de Van Woustraat bij herinrichtingsplannen gemeente.

Op 8 maart sprak de Fietsersbond in over de Nota van Uitgangspunten Herinrichting Van Woustraat. Ondanks de belofte om de verkeersveiligheid te vergroten, lijkt het plan voorrang te geven aan het behoud van parkeerplekken. Er wordt wel een flink deel van de parkeervakken opgeheven, maar dat verbetert de veiligheid van fietsers in te geringe mate.

Laden en Lossen

Daarbij wil men laden en lossen in de spits mogelijk maken en tijdelijk – en dat kan vele jaren zijn – veel parkeerplaatsen op de stoep realiseren. Dat laatste vergroot juist de verkeersonveiligheid en maakt de stoep veel smaller.

Bewonersplatform De Pijp startte op 14 maart een petitie voor meer veiligheid en ruimte op de Van Wou.

Zie ook onze

Toestanden zoals die op de Van Woustraat nu, waren 40 jaar geleden een reden om de Fietsersbond op te richten!
Toestanden zoals die op de Van Woustraat nu, waren 40 jaar geleden een reden om de Fietsersbond op te richten!

Lees ook

Ontwikkeling Oeverlanden gaat de goede kant op

Fietsersbond Amsterdam reageerde op 30 juni positief op de concept Ontwikkelstrategie voor de Oeverlanden. We deden nog enkele suggesties. Lees...

Schinkelkwartier wordt stadswijk

De gemeente heeft plannen voor de ontwikkeling van het Schinkelkwartier tot een 'stadswijk'. Het gaat om het gebied...

Kunnen we in de toekomst nog wel op de fiets naar het Binnengasthuisterrein?

De Universiteit van Amsterdam gaat het Binnengasthuisterrein betrekken. Wordt er wel rekening gehouden met de toename van fietsers daar?...