Visie Zuidas hoognodig

Visie Zuidas hoognodig

Er wordt gerotzooid met de fietspaden
Er wordt gerotzooid met de fietspaden
25 februari 2016 – De Fietsersbond heeft een zienswijze ingediend op de plannen rondom de Zuidas. En dat is hoognodig!

Vrijdag 26 februari sluit de inspraaktermijn voor de concept visie op de Zuidas. Als Fietsersbond Amsterdam hebben we altijd op het vinkentouw gezeten om de situatie voor fietsers zo gunstig mogelijk te maken. Dat sluit aan bij de ambitie van de gemeente om prioritiet aan fietsers en voetgangers te geven.

Zienswijze
Wij vonden de plannen niet voldoende en hebben een zienswijze geschreven. Zo vinden we het niet kunnen dat een aantal tweerichtingsfietspaden eenrichtingsverkeer worden, waardoor fietsers twee, soms wel drie keer over moeten steken. En we willen een breed fietspad naast de ‘voetgangersdiagonaal’ van de Parnassusweg naar het nieuwe hoofdgebouw van de VU.

Zie onze inspraak Zie ook ons Zuidas-dossier

Zie ook de diverseplannen omtrent de Zuidas

in rood
in rood “beschikbare fietsroutes”

Bijvoorbeeld deze


Terug naar de voorpagina

Lees ook

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROW kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen...

Zorgt verdichting voor meer fietsgebruik?

In 2040 moet het aantal inwoners van stadsdeel Noord verdubbeld zijn. Dat betekent veel meer bebouwing, vooral in de...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.