Vernieuwing Kinkerstraat

Vernieuwing Kinkerstraat
20 januari 2020

De gemeente wil de Kinkerstraat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. En autoluwer.  Dat is goed nieuws! Iedereen mag stemmen op één van twee ontwerpvarianten. De variant met de meeste stemmen wordt uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad. Stem dus ook mee, en laatweten hoe u wilt dat de nieuwe Kinkerstraat wordt ingericht! Het kan tot/met 28 januari

Fietsersbond Amsterdam geeft de voorkeur aan variant 2: Stadsstraat omdat deze daadwerkelijk meer ruimte geeft aan fietsers en voetgangers:

  • Fietsstroken van 2,5 m (in de huidige situatie 1,8m)
  • Bredere voetpaden dan in de huidige situatie (aan de zonnige zijde 3,60 m ipv 2,85 m)
  • Auto's stad-in rijden op de trambaan


In variant 1: Fietsstraat krijgen fietsers en voetgangers juist minder ruimte dan in de huidige situatie. Fietsers moeten een strook van 4 m delen met autoverkeer. Dat is te krap, de aanbevolen maat voor een fietsstraat is 4,5 m. Het zal er niet zo prettig fietsen zijn. Een ander nadeel van variant 1 is dat de stoep aan de zonnige zijde 1,25 m smaller wordt dan in de huidige situatie.

Ons stemadvies is dus: Stem op variant 2: Stadsstraat

Stemmen kan kan t/m 28 januari op: https://www.amsterdamkinkerstraat.nl/default.aspx(registratie vereist)

De Fietsersbond vindt overigens dat in variant 2 de plek van voorzieningenstrook en fietsstrook ook omgedraaid kan worden. Fietsers rijden dan helemaal vrij van de auto's op een vrijliggend fietspad en hebben geen hinder van parkeerbewegingen en dubbelparkeren. Als u ook deze aangepaste variant 2 met vrijliggend fietspad uitgewerkt zou willen zien, dan kunt u dat bij het stemmen aangeven(of mailen naar kinkerstraat@amsterdam.nl).

impressie_2varianten
impressie_2varianten
dwarsprofiel 2 varianten

dwarsprofiel huidige situatie

Vorig artikel
Volgend artikel

Lees ook

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROW kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen...

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Doe dat dan goed!

Het DB in stadsdeel Centrum wil de Nieuwe Spiegelstraat inrichten volgens de uitgangspunten van Puccini. Dat wil zeggen: het...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.