Meeste e-bikes kunnen en rijden te snel

Alarm na snelheidsmetingen opgevoerde e-bikes en ongevalsmelding nummer 200

Valt het jullie ook op dat steeds meer jongeren een VanMoof of fatbike hebben? Die zijn bijna allemaal illegaal opgevoerd, en het resultaat is onvermijdelijk: ons Meldpunt Ongevallen tikt nu al de 200 meldingen aan. Veel slachtoffers zijn aangereden door zo’n te hard fietsende e-biker die zijn voertuig minder goed beheerst dan hij denkt. Dat is alarmerend.

Snelheidsmetingen

Om te kijken hoe hard die snelle e-bikes nou eigenlijk gaan, hebben we de afgelopen weken op diverse locaties en tijden metingen gehouden met een lasergun van Veilig Verkeer Nederland. Het resultaat van twintig minuten meten in het Vondelpark op een zaterdag om 17.00 uur was verbluffend: de typische maximale snelheid van de opgevoerde e-bikes daar is 30 kilometer! Het verschil met de ‘ouderwetse’ gemiddelde snelheid van 18 of 16 kilometer is gigantisch. Het beeld van een enkele hard rijdende wielrenner in het park is bovendien verleden tijd. Er is nu binnen een half uur een stroom van erg hard fietsende fat bikes en Van Moof-achtigen (35), met vier racefietsen ertussendoor.
Hieronder de resultaten van een aantal metingen:

Lees hier het rapport

Meldpunt Ongevallen staat op 200

Het effect van dit wangedrag op het fietspad en op de veiligheid is terug te zien bij het Meldpunt Ongevallen. Bij opvallend veel ongevallen gaat het om te hard rijdende e-bikers, die hun voertuig niet voldoende beheersen. Zij raken een ander bij het inhalen, van achteren, bij het afslaan, frontaal (te ruim de bocht om) of in de flank. Al te vaak fietsen ze na zo’n aanrijding door, terwijl de langzame, lichtere fietser gewond op de grond ligt.

Te veel fietsers haken af: senioren die niet meer durven, of kinderen die niet durven te beginnen op het fietspad, of dat niet mogen. Melder nummer 180 beschrijft het treurig mooi:

‘Dat hier een tweedeling ontstaat waarin de sterkste/snelste, namelijk de elektrische fietser, wint en roekeloos en de verkeersregels negerend voorrang neemt, stemt mij droevig. Dat andere fietsers na een (bijna) aanrijding met een e-fietser getraumatiseerd zijn, zelf banger en langer onderweg zijn, misschien wel stoppen met fietsen, maakt mij nog veel droeviger.’

Hoe krijgen we veilig fietsen terug?

Er is sprake van een scheef gegroeide situatie die wij als Fietsersbond Amsterdam niet kunnen accepteren. Fietsers én voetgangers klagen bij het Meldpunt gezamenlijk over het geweld op fietspad en zebrapad. Mede op grond van onze schokkende metingen stellen wij aan de politiek de volgende maatregelen voor.

  • Voer op smalle fietspaden in de binnenstad maximaal 20 km in, door deze fietspaden onverplicht te maken. Iedereen die harder wil, mag vanaf eind 2023 naar de rijbaan waar dan 30 km maximaal is ingevoerd.
  • Adviseer voor parken met spelende kinderen en loslopende honden een fietssnelheid van 20 km maximaal (Dit ‘parkfietsen’ is geschikt voor bijvoorbeeld Vondelpark, Westerpark, Oosterpark)
  • Wij eisen een goede registratie van fietsongevallen bij alle afdelingen Spoedeisende Hulp van de ziekenhuizen in Amsterdam door Kenniscentrum Letselpreventie VeiligheidNL (Doen zij al jaren in Friesland en Utrecht), zodat gevaarlijke locaties kunnen worden aangepakt.
  • Verbied het opvoeren van e-bikes en handhaaf hierop.

We zijn met de gemeente in overleg over het beter registreren van de vele fietsongevallen door VeiligheidNL. Dat zou de Vervoersregio Amsterdam kunnen financieren, zodat alle ziekenhuizen in de stad op de afdeling Spoed Eisende Hulp fietsslachtoffers registreren. Wanneer dat gebeurt kunnen de cijfers van de politie (die alleen komt bij zware fietsongevallen) worden aangevuld met de cijfers van de Spoed Eisende Hulp posten. Pas met die kennis kan de gemeente gericht gevaarlijke locaties aanpakken.

Lees hier het rapport

Ga naar ons Meldpunt (bijna) ongevallen

Lees ook

Niet veilig kan nooit kwalitatief goed zijn

De gemeente Amsterdam kent een speciale commissie die moet zorgen voor een “kwalitatief goede, fysieke inrichting van de alle...

Media-aandacht voor fietsveiligheid dankzij meldpunt

Het persbericht van de Fietsersbond Amsterdam over het meldpunt voor fietsongelukken heeft veel media-aandacht voor fietsveiligheid opgeleverd. In de...

Nieuwe deelvervoerplannen van de gemeente

De gemeente wil de komende jaren het aanbod van alle vormen van deelvervoer vergroten en beter spreiden over...