HomeFeiten en cijfers

Feiten en cijfers

Hier vindt u relevante onderzoeksgegevens (feiten en cijfers) die van elders komen.

Onderzoeksgegevens van de Stichting voor Wetenschappelijk onderzoek voor Verkeersveiligheid (SWOVSWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid)

Ruimen

Gemeenten zijn fors aan het fietsen ruimen. Maar wat mag en wat niet? Lees het hier.
Zie ook: hier

O+S hield een online enquête onder Amsterdammers over fietsen. Zie ook het filmpje over de kruising Valkenburgerstraat-J.D.Meijerplein

“De keuze om op een specifieke dag te fietsen, wordt beïnvloed door dagelijks wisselende factoren, zoals de weercondities en kenmerken van de reis en het werk.” Kijkt u daar niet van op? Toch is daar niet alleen een artikel, maar ook een proefschrift over geschreven.

Met de Fietsbalans heeft de Fietsersbond de afgelopen 10 jaar onderzoek gedaan naar het fietsklimaat in Nederlandse gemeenten. Uit analyses van dit materiaal doemen zowel problemen als oplossingen op. Belangrijke conclusie: vooral fietsparkeren en een veilige weginrichting voor fietsers vergen de komende periode veel aandacht.

De SWOV voert ieder jaar een onderzoek uit naar recente verkeersveiligheidsontwikkelingen. De Monitor Verkeersveiligheid 2010 beschrijft de ontwikkelingen in 2009 in aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden voor verschillende groepen verkeersdeelnemers, vervoerswijzen en conflicttypen. Fietsers komen er het minst goed vanaf…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het SWOV heeft onderzoek gedaan naar de veiligheidseffecten van rotondes. Er is gekeken naar de verkeersveiligheidseffecten van alle rotondes die in de periode 1999-2005 in Nederland zijn aangelegd. Er is daarbij gebruikgemaakt van gegevens vóór en ná de aanleg van de rotonde, met speciale aandacht voor verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden. Het rapport bevat tevens een vergelijking kruispunten en rotondes, aan de hand van representatieve steekproeven.

Nu de eerste sneeuw is gevallen, is het zaak de stad fietsbaar te houden. In maart bracht de Fietsersbond een rapport gladheidsbestrijding uit over hoe dat (beter) kan.

De dienst Infrastructuur Vervoer en Verkeer (IVV) heeft een mooi duur boek (Mobiliteit in en rond Amsterdam) ook op internet gezet. Daarin kun je lezen dat 47% van de verplaatingen binnen Amsterdam per fiets gaan. Zou dat kloppen? En zouden ze de snorscooters ook als fietsen rekenen? Lees het zelf.

ASCII

Nu investeren in de fiets levert winst op, aldus de Fietsersbond.De overheid en het bedrijfsleven moeten juist in tijden van bezuinigingen het fietsen stimuleren om de bereikbaarheid van de steden te verbeteren en om met minder geld meer mobiliteit te garanderen! Schonere lucht en minder CO2-uitstoot krijgen we er dan gratis bij.
De argumenten op een rij.

Kleine gemeenten besteden per inwoner veel minder aan fietsbeleid dan grote. Dat is één van de conclusies van een onderzoek naar de ontwikkeling van fietsbeleid in Nederland.

Onderzoek wijst uit dat apparatuurgebruik tijdens lopen en fietsen een verhoogd ongevalsrisico geeft. Voetgangers en fietsers compenseren kennelijk onvoldoende voor de afleiding die het gebruik van apparatuur met zich meebrengt. Uit een enquête onder fietsers blijkt dat het gebruik van apparatuur het risico op een ongeval ongeveer met een factor 1,4 verhoogt.
Zie ook verkeersnet.nl

Uit onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat in de toekomst de auto in populariteit zal stijgen, terwijl de populariteit van hetopenbaar vervoer en de fiets dreigt te dalen. Wat gaat het ministerie daaraan doen? Lees het hier

Volgens Dirk Ligtermoet is het Fietsparkeerbeleid in Amsterdam volwassen. En het fietsparkeerbeleid van met name de stadsdelen heeft er voor gezorgd dat het bekende beeld van Amsterdam als een chaos van her en der geplaatste of neergekwakte fietsen anno 2010 niet meer klopt. Oordeel zelf.

Uit het onderzoek Oversteekongevallen met fietsers naar het effect van infrastructuurkenmerken op voorrangskruisingen blijkt o.a. dat fietspaden echt veiliger zijn dan niks of fietsstroken. Of lees de beknopte maar zeer heldere samenvatting (3 ipv 160 pagina’s) van Theo Zeegers.

De uitgaven aan verkeersveiligheid bedroegen in 2007 rond 3 miljard euro. Daar staat tegenover dat de kosten die het gevolg zijn van verkeersongevallen in Nederland ongeveer 12 miljard euro bedroegen in dat jaar. Dat heeft de SWOV becijferd.

Regelmatig fietsen naar het werk verhoogt de fitheid met gemiddeld 13%. En fietsen is een goede manier om overgewicht te voorkomen, want bij een relatief lage intensiteit en lange duur levert het een groot vetverbruik op. Twee van de tien argumenten die TNO verzamelde als onderbouwing van de BOVAG-campagne ‘Natuurlijk pak ik de fiets’.

Voor 2010