HomeBeleidsbeïnvloeding

Beleidsbeïnvloeding

Het beïnvloeden van het fietsbeleid in Amsterdam kan op vele manieren. Wij doen het door gevraagd en ongevraagd beleidsmakers in de stad van advies te voorzien. Dat kan vriendelijk en beleefd, maar als het moet kunnen we dat ook met acties of demonstraties kracht bij zetten. Maar altijd in het nette.

Advisering kan via participatie en inspraak, maar ook door het onderhouden van contacten met alle andere partijen in Amsterdam die op verkeersgebied iets in de melk te brokkelen hebben. Lobbyen dus. Belangrijk is dat we er voor zorgen dat onze adviezen goed doordacht en weloverwogen zijn en nauwkeurig afgestemd op de beoogde ontvangers ervan. Ook zorgen we ervoor dat in onze adviezen onze ervaringsdeskundigheid een plek heeft (want wij hebben met zo’n kleine 5000 leden meer ervaring met fietsen in de stad dan degenen die er over gaan). Maar natuurlijk zorgen wij er ook voor dat we onze verkeerskundige deskundigheid op peil houden en passen we op voor kortzichtigheid, zowel in ruimte als tijd.

Slotermeerlaan

Veilig fietsen tussen veel auto's , dankzij fietspad

Nieuwsberichten Beleidsbeinvloeding

Kunnen fietspaden zomaar weg?

Toen in de Spuistraat de fietspaden werden opgeheven en de rijbaan fietsstraat werd genoemd, hebben we bezwaar gemaakt (meermaals: in 2021 en in 2022)....

Passage Rijks 10 jaar open

Toen er meer dan 20 jaar geleden geld beschikbaar kwam voor een toekomst-bestendige vernieuwing van het Rijksmuseum, werd daarvoor een prijsvraag uitgeschreven. Het Spaanse...

De koude kermis van de fietsstraat

Vroeger werden in Amsterdam smalle fietspaden aangelegd, want ruimte voor auto’s ging voor. Nu worden die fietspaden opgeheven omdat ze breder moeten maar daar...

Werk mee aan sneller groen

Fietsers klagen nogal eens dat ze vaak lang moeten wachten voor stoplichten. Soms is lang wachten onvermijdelijk, zoals op heel drukke kruispunten. Maar dankzij...

Wij willen een brug!

Zo’n 60 mensen verzamelden zich zaterdagmiddag in de stromende regen voor het Stadsloket in Noord. Een vrolijke en kleurrijke stoet vertrok met vlaggen achterop...

Helaas: Meldpunt Ongevallen groot succes

Ons Meldpunt Ongevallen is op weg naar 250 meldingen. Wat is er sinds de oprichting in juli gebeurd? Wie zijn de slachtoffers? Wat is er...

Meldpunt Amsterdamse Ongevallen groot succes

30 september 2022 Als de registratie van fietsongevallen goed verloopt in Friesland en Utrecht, kan dat ook bij ons, dacht afdeling Amsterdam. Om de gemeente...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun stadsdeel. Samengevat werd dat onderstaande...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de verkeersdeelnemers verkleint en daardoor ook...