HomeBeleidsbeïnvloeding

Beleidsbeïnvloeding

Het beïnvloeden van het fietsbeleid in Amsterdam kan op vele manieren. Wij doen het door gevraagd en ongevraagd beleidsmakers in de stad van advies te voorzien. Dat kan vriendelijk en beleefd, maar als het moet kunnen we dat ook met acties of demonstraties kracht bij zetten. Maar altijd in het nette.

Advisering kan via participatie en inspraak, maar ook door het onderhouden van contacten met alle andere partijen in Amsterdam die op verkeersgebied iets in de melk te brokkelen hebben. Lobbyen dus. Belangrijk is dat we er voor zorgen dat onze adviezen goed doordacht en weloverwogen zijn en nauwkeurig afgestemd op de beoogde ontvangers ervan. Ook zorgen we ervoor dat in onze adviezen onze ervaringsdeskundigheid een plek heeft (want wij hebben met zo’n kleine 5000 leden meer ervaring met fietsen in de stad dan degenen die er over gaan). Maar natuurlijk zorgen wij er ook voor dat we onze verkeerskundige deskundigheid op peil houden en passen we op voor kortzichtigheid, zowel in ruimte als tijd.

Slotermeerlaan

Veilig fietsen tussen veel auto's , dankzij fietspad

Nieuwsberichten Beleidsbeinvloeding

Meldpunt Amsterdamse Ongevallen groot succes

30 september 2022 Als de registratie van fietsongevallen goed verloopt in Friesland en Utrecht, kan dat ook bij ons, dacht afdeling Amsterdam. Om de gemeente...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun stadsdeel. Samengevat werd dat onderstaande...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de verkeersdeelnemers verkleint en daardoor ook...

Stel Sprong over het IJ niet uit

Wij schreven een brief naar de twee nieuwe wethouders - Van der Horst en Van Danzig - die verantwoordelijk zijn voor de fietsverbindingen over...

Terrassenbeleid moet ook over fietsers gaan

Niet alleen bewoners, Cliëntenbelang, voetgangersorganisaties en de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad protesteren tegen het voorgenomen terrassenbeleid van de gemeente, ook de...

Heisteeg verloren voor de fiets?

De smalle Heisteeg knelt al jaren als plusnet-voetganger en hoofdnet-fiets. Omdat het Singel tussen het Spui en de Heisteeg wegens een autoverbod vanaf het...

Verbeter de fietsverbindingen tussen stad en Zeeburgereiland

Fietsen tussen de stad en Zeeburgereiland gebeurt steeds meer. Geen wonder: er zijn daar steeds meer bewoners en bestemmingen. Toch zijn de mogelijkheden voor...

Maak de Oranje Loper zo goed mogelijk

Wie van het Mercatorplein naar het Centraal Station fietst, rijdt gewoonlijk via de Jan Evertsenstraat, Admiraal de Ruiterweg, De Clercqstraat, Rozengracht en Nieuwezijds Voorburgwal....

Inspraak herinrichting Koninginneweg

Hoewel we moeite hebben met het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising met het Valeriusplein, zijn wij verder tevreden met het ontwerp van...