Zorgen over fietsveiligheid

Op 8 december sprak de Raad over de Monitor Fiets 2021 en de voortzetting van het Meerjarenplan Fiets in 2023. We maakten van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor zaken die volgens ons om onmiddellijke actie vragen. Zo zijn daar de extreem hoge snelheden van e-bikes die wij gemeten hebben. Ook vinden wij het dringend nodig dat de gemeente haast maakt met het registreren van fietsongevallen. Zelf hebben wij daarvoor een voorzet gegeven in ons Meldpunt daarvoor. Verder wijzen we de raadsleden op het hardnekkig uitblijven van de uitvoering van maatregelen (al jaren geleden besloten) die de onveiligheid van fietsers kunnen verminderen, zoals vergevingsgezinde stoepbanden (schuin of gelijkvloers) waar de fietsruimte eigenlijk te krap is.

Lees hier wat wij de Raad nog meer hebben geadviseerd.

Lees ook

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Doe dat dan goed!

Het DB in stadsdeel Centrum wil de Nieuwe Spiegelstraat inrichten volgens de uitgangspunten van Puccini. Dat wil zeggen: het...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietspaaltjes in Amsterdam

Amsterdam probeert al 10 jaar af te komen van onnodige fietspaaltjes: die moeten auto's tegenhouden, maar doen dat te vaak ten koste van fietsers.