Fietsersbond Amsterdam: fietsparkeerbeleid in drukke gebieden en winkelstraten schiet door.

Voor (kleine) drukke gebieden waar adequate stallingsvoorzieningen in de nabijheid gecreerd zijn (zoals Leidseplein, Rembrandtsplein en Hallen -Tollensstraat) zijn de maatregelen nog net aanvaardbaar. Maar de gemeente is dit nu aan het uitbreiden naar gewone winkelstraten zoals Ferdinand Bol (als onderdeel van de Rode Loper) en Kinkerstraat (die bij de Hallen zou horen).In deze straten zijn onvoldoende voorzieningen met name voor kortparkerende fietsers die even snel een boodschap willen doen. Een integraal onderdeel van de Amsterdams Fietscultuur. Zelfs even je fiets in een verloren hoekje zetten mag niet meer. Stallingen zijn er helemaal niet of veel te ver weg. Weliswaar hoor je dan officieel een uur gedoogd te worden en krijg je alleen eerst een waarschuwing, maar je bent wel in overtreding.De Fietsersbond heeft dus waar dat kon bezwaar aangetekend tegen de aanwijzingen in de APV (voor het deel van de Rode Loper dat in Zuid ligt en voor de Kinkerstraat/ten Katemarkt) en tegen het besluit om een zogenaamd E3 zone in te stellen voor de hele Rode Loper. Dat laatste besluit is alleen maar nodig om bromfietsen en scooters (met een kenteken) te kunnen bekeuren, maar wordt toch ook voor fietsen ingesteld.

Rode Loper Zuid: bezwaar en de bijbehorende notitie
Kinkerstraat e.o.: bezwaar met de bijbehorende notitie

instellen E3 zone op de Rode Loper:bezwaar met bijbehorende toelichting

Lees ook

Zorgt verdichting voor meer fietsgebruik?

In 2040 moet het aantal inwoners van stadsdeel Noord verdubbeld zijn. Dat betekent veel meer bebouwing, vooral in de...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun...